Bài viết

Điểm chuẩn 2012: HV Hàng không Việt Nam

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 22:57
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm NV2 HV Hàng không Việt Nam năm 2012

 >> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Điểm chuẩn:

Tên ngành

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Điểm chuẩn

Số lượng trúng tuyển

Ghi chú

1. Trình độ đại học

Quản trị kinh doanh

D340101

A

450

15

100

Không xét nguyên vọng 2

A1

30

D1

439

Công nghệ kỹ thuật điện tử truyển thông

D510302

A

90

14

31

11 chỉ tiêu xét tuyển  NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 là 14đ.

A1

48

Kỹ Thuật Hàng Không (Quản lý hoạt động bay)

D520120

A

60

18

17

Không xét nguyên vọng 2

A1

3

D1

46

2. Trình độ cao đẳng

Quản trị kinh doanh

C340101

A

90

11

8

45 chỉ tiêu xét tuyển  NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 các khối là 11đ.

A1

5

D1

32

Công nghệ kỹ thuật điện tử  truyền  thông

C510302

A

30

11

5

25 chỉ tiêu xét tuyển  NV2. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển NV2 là 11đ.

A1

0

 

Các ngành xét tuyển nguyện vọng 2:

Ngành Đại học công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông: 

- Mã ngành: D510302    

- Chỉ tiêu xét tuyển: 11

- Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển: Khối A,A1: 14 điểm

Ngành Cao đẳng Quản trị kinh doanh:

-  Mã ngành: C340101

-  Chỉ tiêu xét tuyển: 45

- Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển: Khối A, A1, D1: 11đ

Ngành Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:

- Mã ngành: C510302

- Chỉ tiêu xét tuyển: 25

- Điểm sàn nộp hồ sơ xét tuyển: Khối A, A1: 11đ

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tin mới

Các tin khác

loading...