Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Lao động - Xã hội

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 22:01
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Lao động - Xã hội năm 2012

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Điểm chuẩn

Ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Đào tạo tại Hà Nội:

 

Quản trị nhân lực

A,C,D1

15,5/19/15,5

Kế toán

A,D1

16,5/16

Bảo hiểm

A,C,D1

15,5/19/15

Công tác xã hội

C,D1

17,5/14,5

Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây:

 

Quản trị nhân lực

A,C,D1

14/17,5/14

Kế toán

A,D1

14,5

 

Điểm xét tuyển NV2 vào trường:

Ngành

Khối thi

Điểm sàn NV2

Chỉ tiêu NV2

Đào tạo tại Hà Nội:

 

 

Quản trị nhân lực

A,C,D1

15,5/19/15,5

65

Kế toán

A,D1

16,5/16

199

Bảo hiểm

A,C,D1

 

 

Công tác xã hội

C,D1

17,5/14,5

37

Đào tạo tại cơ sở Sơn Tây:

 

 

Quản trị nhân lực

A,C,D1

14/17,5/14

63

Kế toán

A,D1

14,5

86

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tin mới

Các tin khác

loading...