Bài viết

Điểm chuẩn 2012: ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 15:09
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Điểm chuẩn, điểm NV2 ĐH Công nghiệp Quảng Ninh năm 2012

>> Điểm chuẩn năm 2012: Các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc

Đại học: Điểm trúng tuyển: 13,0 điểm đối với HSPT - KV3 ).

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng liên tiếp là 1,0 điểm; giữa hai khu vực liên tiếp là 0,5 điểm

Cao đẳng: Điểm trúng tuyển: 10,0 điểm đối với HSPT - KV3 ).

Xét tuyển NV2

Đại học: Chỉ tiêu tuyển: 320
 

TT

Ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm NV2

1

 Kỹ thuật mỏ; gồm 02 chuyên ngành:

D520601

A

13,0

 

      - Kỹ thuật mỏ hầm lò

 

 

 

 

      - Kỹ thuật mỏ lộ thiên

 

 

 

2

 Kỹ thuật tuyển khoáng

D520607

A

13,0

3

 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; gồm 4 chuyên ngành:

D510301

A

13,0

 

      - Công nghệ Cơ điện mỏ

 

 

 

 

      - Công nghệ Cơ điện tuyển khoáng

 

 

 

 

      - Công nghệ kỹ thuật điện

 

 

 

 

      - Công nghệ kỹ thuật điện tử

 

 

 

4

 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303

A

13,0

5

Kế toán

D340301

A, A1, D1

A, A1: 13,0
     D1: 13,5

6

Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ; gồm 02 chuyên ngành:

D520503

A

13,0

 

            - Trắc địa công trình

 

 

 

 

            - Trắc địa mỏ

 

 

 

7

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

D510102

A

13,0

 

Cao đẳng: Chỉ tiêu tuyển:  1.250

TT

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Khối thi

Điểm NV2

1

  Công nghệ kỹ thuật mỏ; gồm 0 2 chuyên ngành:

C511001

A

10,0

   Khai thác mỏ hầm lũ; Khai thác mỏ lộ thiên

 

 

 

2

Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1, D1

A, A1: 10,0
      D1: 10,5

3

Tin học ứng dụng

C480202

A, A1

10,0

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

A

10,0

5

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

A

10,0

6

  Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; gồm 5 chuyên ngành:

C510301

A

10,0

Công nghệ kỹ thuật điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Cơ điện mỏ; Cơ điện tuyển khoáng; Máy và thiết bị mỏ                                

 

 

 

7

Công nghệ kỹ thuật ôtô

C510205

A

10,0

8

Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

A

10,0

9

Kế toán

C340301

A, A1, D1

A, A1: 10,0
      D1: 10,5

10

Công nghệ kỹ thuật trắc địa;  gồm 02 chuyên ngành:

C515902

A

10,0

     - Trắc địa mỏ

 

 

 

     - Trắc địa công trình

 

 

 

11

Công nghệ tuyển khoáng

C511002

A

10,0

Hồ sơ xét tuyển: Gồm Giấy chứng nhận kết quả thi năm 2012 có đóng dấu đỏ của Trường + Lệ phí xét tuyển + một phòng bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.
Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển:    -  Đại học: Từ ngày 15/08 đến 17 giờ 00 ngày 10/09/2012
                                                     -  Cao đẳng: Từ ngày 09/08 đến 17 giờ 00 ngày 15/08/2012

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tin mới

Các tin khác

loading...