Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Giáo dục Tin tức giáo dục Đã có điểm chuẩn vào 10 chuyên Lê Khiết tính Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

Đã có điểm chuẩn vào 10 chuyên Lê Khiết tính Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019

Được đăng ngày Thứ bảy, 16 Tháng 6 2018 16:31
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Đã có điểm thi vào 10 chuyên Lê Khiết tính Quảng Ngãi năm học 2018 - 2019, để tra cứu điểm thi vào 10 chuyên Lê Khiết tính Quảng Ngãi năm học 2017 - 2018

 

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT trường Chuyên Lê Khiết tỉnh Quảng Ngãi như sau: 

Cách 1.

Soạn HS dấucách Mã môn chuyên gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
 
Chuyên Lê Khiết
Soạn tin
Chuyên Anh
31963
Soạn HS 31963 gửi 8785
Chuyên Toán
31964
Soạn HS 31964 gửi 8785
Chuyên Hóa
31965
Soạn HS 31965 gửi 8785
Chuyên Văn
31966
Soạn HS 31966 gửi 8785
Chuyên  Lý
31967
Soạn HS 31967 gửi 8785
Chuyên Sinh
31968
Soạn HS 31968 gửi 8785
Chuyên Tin
31969
Soạn HS 31969 gửi 8785
Chuyên Lịch sử
31970
Soạn HS 31970 gửi 8785
Lớp không chuyên
31971
Soạn HS 31971 gửi 8785
Chuyên Địa lý
31972
Soạn HS 31972 gửi 8785

Cách 2. 

Lớp
Soạn tin
Chuyên Anh
Soạn HS QNGCHUYENANH gửi 8785
Chuyên Toán
Soạn HS QNGCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS QNGCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HS QNGCHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS QNGCHUYENLY gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS QNGCHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HS QNGCHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn HS QNGCHUYENSU gửi 8785
Không chuyên
Soạn HS QNGKHONGCHUYEN gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn HS QNGCHUYENDIA gửi 8785
 
 
 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...