Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Tài liệu

Mẫu tờ trình

Đối với công việc Văn phòng, tờ trình là việc thường xuyên phải làm. Dưới đây là một số mẫu tờ trình thông dụng

Xem tiếp...

Hướng dẫn làm bộ hồ sơ xin việc

Người lao động khi đi xin việc cần đem theo bộ hồ sơ xin việc bao gồm :

Đơn xin việc

Sơ yếu lý lịch (có xác nhận tại địa phương) - CV.

Xem tiếp...

Nghị định số 105/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Mô tả: Nghị định 105/2012/NĐ-CPVề tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức

Xem tiếp...

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng Việt

Các thuật ngữ CV, sơ yếu lí lịch rất quen thuộc khi chúng ta có ý định đi xin việc làm. (CV: Curriculum Vitae được hiểu nôm na là Sơ yếu lí lịch, hay là Sơ lược về bản thân). CV không giống lắm với Sơ Yếu Lí Lịch (SYLL) mà tại Việt Nam hay dùng hiện tại.

Xem tiếp...

Nghị định 69/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

Nghị định 69/2006/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Tải về tại đây

Mẫu đơn xin việc bằng Tiếng Anh

Bất luận là nhà tuyển dụng có yêu cầu hay không, thì đi kèm với một loạt các văn bằng, chứng chỉ, rất nên thêm vào một thư xin việc bằng tiếng Anh.

Xem tiếp...

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch, tải về tại đây

Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên

Mô tả biểu mẫu

Tên biểu mẫu: Đơn xin nghỉ phép (Dành cho giáo viên)

Nội dung: Đã có sẵn nội dung, chỉ điền tên, ngày nghỉ và in.

Định dạng file: Word

Tải tại đây

Luật hôn nhân gia đình

Luật hôn nhân và gia đình có nhiệm vụ góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam nhằm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Xem tiếp...

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết TW4 khóa 11

Mô tả biểu mẫu

Tên biểu mẫu: Mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết TW4

Nội dung: Đã có sẵn nội dung, chỉ điền tên vào là in và đọc trước chi bộ.

Định dạng file: Word

Tải về tại đây

Bộ luật tố tụng dân sư nước CHXHCN Việt Nam

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự;

Xem tiếp...

Nghị quyết số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23-12-2000 hướng dẫn áp dụng một số điều của luật hôn nhân

Để áp dụng thống nhất các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 09/6/2000 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2001;

Xem tiếp...

Quy trình cấp đổi Sổ đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hiện trạng thửa đất không thay đổi.

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (Mỗi tỉnh có một quy định riêng)

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần và buổi sáng thứ bảy). Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

a. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Xem tiếp...

Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Bộ luật dân sự có nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng; bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Xem tiếp...

Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự?

Hỏi: Thủ tục thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự?

Đáp: Khi có thiệt hại xảy ra, người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự có thể thực hiện quyền yêu cầu bồi thường nhà nước thông qua thủ tục sau đây:

Xem tiếp...

Luật 35/2009/QH12 Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

Tải văn bản luật tại đây

Các văn bản pháp quy về công tác dân quân tự vệ

Các văn bản pháp quy về công tác dân quân tự vệ Luật Dân quân tự vệ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

Xem tiếp...

Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Ngày 20 tháng 12 năm 2012 Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 53/2012/TT-BGD ĐT Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Xem tiếp...

Văn bản số 242/BVHTTDL-TCCB làm rõ một số nội dung tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ công chức, viên chức.

Mô tả: Văn bản số 242/BVHTTDL-TCCB làm rõ một số nội dung tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ công chức, viên chức.

Xem tiếp...

Thông tư số 40/2012/BGDĐT ban hành qui định đề cương chi tiết 11 môn dự bị đại học

Bộ GD&ĐT ban hành đề cương chi tiết 11 môn học dự bị đại học bao gồm: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục Công dân và Giáo dục Thể chất.  

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...