thứ 704042020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC Sinh thái học

Cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: các dạng tài nguyên và sự khai thác của con người ; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ

Hỏi: Cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: các  dạng tài nguyên và sự khai thác của con người ; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ sự đa dạng sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Nêu khái niệm sinh quyển và các khu sinh học chính trên Trái Đất (trên cạn và dưới nước).

Hỏi: Nêu khái niệm sinh quyển và các khu sinh học chính trên Trái Đất (trên cạn và dưới nước).

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

Hỏi: Nêu cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Trình bày quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).

Hỏi: Trình bày quá trình chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái (dòng năng lượng).

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Nêu khái niệm kích thước quần thể và sự tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn.

Hỏi: Nêu khái niệm kích thước quần thể và sự tăng trưởng kích thước quần thể trong điều kiện môi trường bị giới hạn và không bị giới hạn.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Nêu khái niệm chu trình vật chất và trình bày các chu trình sinh địa hoá : nước, cacbon, nitơ.

Hỏi: Nêu khái niệm chu trình vật chất và trình bày các chu trình sinh địa hoá : nước, cacbon, nitơ.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Nêu một số đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể. Trong các đặc trưng đó, đặc trưng nào là cơ bản nhất. Tại sao?

Hỏi: Nêu một số đặc trưng cơ bản về cấu trúc của quần thể. Trong các đặc trưng đó, đặc trưng nào là cơ bản nhất. Tại sao?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Tháp sinh thái là gì? các dạng tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái.

Hỏi: Tháp sinh thái là gì? các dạng tháp sinh thái, hiệu suất sinh thái.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Quần thể là gì? Nêu các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể và ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.

Hỏi: Quần thể là gì? Nêu các mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong quần thể và ý nghĩa sinh thái của các quan hệ đó.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Mối quan hệ dinh dưỡng trong hệ sinh thái: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.

Hỏi: Trình bày mối quan hệ dinh dưỡng trong hệ sinh thái: chuỗi (xích) và lưới thức ăn, bậc dinh dưỡng.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Sự tự điều chỉnh số lượng cá thể trong quần thể, yếu tố đảm bảo sự cân bằng số lượng cá thể trong quần thể

Hỏi: Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là gì? Trạng thái cân bằng của quần thể  được hình thành bởi có chế nào?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Hệ sinh thái là gì? các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái (tự nhiên và nhân tạo).

Hỏi: Hệ sinh thái là gì? các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, các kiểu hệ sinh thái (tự nhiên và nhân tạo).

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

Hỏi: NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ, LẤY VÍ DỤ MINH HỌA.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Hiện tượng khống chế sinh học

Hỏi: Hiện tượng khống chế sinh học là gì? Nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu hiện tượng này.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Sự biến động số lượng cá thể trong quần thể

Hỏi: Biến động số lượng cá thể trong quần thể là gì? Có những loại biến động nào, lấy ví dụ minh họa.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Diễn thế sinh thái là gì? nguyên nhân và các dạng diễn thế và ý nghĩa của diễn thế sinh thái.

Hỏi: Diễn thế sinh thái là gì? nguyên nhân và các dạng diễn thế và ý nghĩa của diễn thế sinh thái.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Sự tăng trưởng kích thước quần thể

Hỏi: Trình bày về sự tăng trưởng của quần thể và sự tăng trưởng quần thể người.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp 

Xem tiếp...

Trình bày các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt - con mồi và vật chủ – vật kí sinh).

Hỏi: Trình bày các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã (hội sinh, hợp sinh, cộng sinh, ức chế – cảm nhiễm, vật ăn thịt - con mồi và vật chủ – vật kí sinh).

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Kích thước tối thiểu, kích thước tối đa của quần thể - yếu tố đảm bảo sự tồn vong của quần thể

Hỏi: Kích thước tối thiểu, kích thước tối đa của quần thể là gì? Nếu kích thước vượt quá giới hạn  kích thước tối thiểu (hay tối đa) thì ảnh hưởng tới quần thể như thế nào? Giải thích.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Quần xã sinh vật là gì? các dạng quần xã, các đặc trưng cơ bản của quần xã.

Hỏi: Quần xã sinh vật là gì? các dạng quần xã, các đặc trưng cơ bản của quần xã.

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

Kích thước quần thể và những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể

Hỏi: Kích thước quần thể là gì? Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước quần thể?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Xem tiếp...

loading...