Chủ nhật20092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 9 (Phần 2)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 9 (Phần 2)

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 9 (Phần 1)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Toán lớp 9 (Phần 1)

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

 

 

 

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN QUANG HÌNH HỌC LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

 Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm

 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiêm, NCKHSPUD: Hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài toán bằng cách lập phương trình

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 7-8-9

Định dạng: Microssoft word

Tài liệu gồm:Phần mục lục, trang bìa, nội dung, bản cam kết ...

Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9: NGHIÊN CỨU SOẠN THẢO HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NẮM VỮNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH CHƯƠNG ĐIỆN HỌC LỚP 9

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: NGHIÊN CỨU SOẠN THẢO HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN  NHẰM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NẮM VỮNG KIẾN THỨC CỦA HỌC SINH CHƯƠNG ĐIỆN HỌC LỚP 9

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm - NCKHSPUD toán 7: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP CÓ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 7

Định dạng: Microsoft word

Tên SKKN: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LÀM BÀI TẬP CÓ DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI Ở LỚP 7  GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9: PHÂN LOẠI VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 9 LÀM BÀI TẬP VẬT LÝ TRONG CHƯƠNG I: “ĐIỆN HỌC" NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: PHÂN LOẠI VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 9 LÀM BÀI TẬP VẬT LÝ TRONG CHƯƠNG I: “ĐIỆN HỌC" NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiêm, NCKHSPUD toán 9: Giải toán bằng cách lập phương trình

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 9

Định dạng:Microsoft word

Tên SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9: ỨNG DỤNG CỦA CNTT TRONG GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT VẬT LÍ

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: ỨNG DỤNG CỦA CNTT TRONG GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT VẬT LÍ

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

 

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 11 -12 (Phần 2)

Kho Sáng kiến kinh nghiệm  Vật lí lớp 11 (Phần 2)

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí 9:HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUANG HÌNH VẬT LÝ LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

Mô tả:

Thể loại: SKKN-NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUANG HÌNH  VẬT LÝ LỚP 9 ĐẠT HIỆU QUẢ CAO   

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

 

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 9 (Phần 1)

Kho sáng kiến kinh nghiệm Vật lí lớp 9 (Phần 1)

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm - NCKHSPUD Vật lí 9: NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP PHẦN QUANG HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 9

Mô tả:

Thể loại: SKKN-NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP PHẦN QUANG HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 9 BẰNG CÁCH HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH CÁCH THỨC ĐIỀU TRA, PHÂN TÍCH

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,... 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH NÔI DUNG VỀ MẠCH CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH NÔI DUNG VỀ MẠCH CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

 Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí 9: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9

Mô tả:

Thể loại: SKKN-NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: PHƯƠNG PHÁP  HƯỚNG DẪN HỌC SINH  CÁCH GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9 

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9:DẠY VẬT LÍ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ SÁT ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH VÀ CÓ HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG THCS

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: DẠY VẬT LÍ NHƯ THẾ NÀO ĐỂ SÁT ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH VÀ CÓ HIỆU QUẢ Ở TRƯỜNG THCS

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

 Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí 7: PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀO GIẢNG DẠY MÔN VẬT LÍ 7

Mô tả:

Thể loại: SKKN-NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 7

Tên SKKN: SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ TRONG CÁC GIỜ LÊN LỚP

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9:HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC, MỞ RỘNG, PHÁT HUY SÁNG TẠO BÀI TẬP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC, MỞ RỘNG, PHÁT HUY SÁNG TẠO BÀI TẬP ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM 

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

 Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm

 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí 7: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN VẬT LÍ 7

Mô tả:

Thể loại: SKKN-NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 7

Tên SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN VẬT LÍ 7

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI ĐỂ TÌM LỜI GIẢI CHÍNH XÁC CHO BÀI TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN

Mô tả:

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí lớp 9

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 9

Tên SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÂN TÍCH ĐỀ BÀI ĐỂ TÌM LỜI GIẢI CHÍNH XÁC CHO BÀI TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

 Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm

 

Xem tiếp...

Sáng kiến kinh nghiệm-NCKHSPUD Vật lí 7:MỘT VÀI KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG THÍ NGHIỆM CÓ HIỆU QUẢ TRONG GẢNG DẠY VẬT LÍ

Mô tả:

Thể loại: SKKN-NCKHSPUD

Phạm vi: Môn Vật lí lớp 7 - THCS

Tên SKKN: MỘT VÀI KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG THÍ NGHIỆM CÓ HIỆU QUẢ TRONG GẢNG DẠY VẬT LÍ

Định dạng: Microsoft word

Sử dụng: dành cho nộp báo cáo SKKN Vật lí, Viết tiểu luận PPGD Vật lí, học sinh tham khảo, giáo viên học hỏi và trao đổi kinh nghiệm,...

Giới thiệu về sáng kiến kinh nghiệm

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...