Thứ 509042020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 9 phần III

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUDCông nghệ lớp 6 (Phần II)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ lớp 6 hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Công nghệ lớp 6. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ lớp 6 (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng Công nghệ lớp 6) đều ở dạng Microssoft Word; font chữ thống nhất theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 - Phần 4

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 - Phần 4

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm Sinh học lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 6 ...

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 phần III

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt nội dung.

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 8 - Phần 4

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 8 - Phần 4

Định dạng: word

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 8, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 8, ...

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 8 - Phần III

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 8 - Phần III

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 8, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết tiểu luận PPGD Hóa 8

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 7 - Phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 7 - Phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 7 ...

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUDCông nghệ lớp THCS (Phần III)

Dưới đây là tuyển tập  sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn  Công nghệ lớp 6, 7, 8, 9 THCS . Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ....

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 7

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 7

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

 

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 5

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm SInh học lớp 9 - Phần 5

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 9, Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 ...

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 6

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8 - Phần 6

Định dạng word

Áp dụng: Viết SKKN Hóa học 8, Viết đề tài SKKN môn Hóa học lớp 8

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiên kinh nghiệm Sinh học 7

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 7 Các SKKN, đề tài NCKHSPUD Sinh học 7 đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn SInh học lớp 7 đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 7 (Phần I).

Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 7 đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.

Sử dụng: Sử dụng các SKKN Sinh 7 hoặc đề tài NCKHSPUD sinh 7trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học sinh học lớp 7

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8-Phần 5

Kho Sáng kiến kinh nghiêm môn Hóa học 8-Phần 5

Định dạng: word

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8

Xem tiếp...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 8 - In được luôn (Phần I)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 8

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD Sinh học 8 đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 8 và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 8 Phần I).

Các  Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 8 đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.

Sử dụng: Sử dụng các SKKN Sinh 8 hoặc đề tài NCKHSPUD sinh 8 trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học sinh học lớp 8.

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 (Phần 5)

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 (Phần 2)

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 9- In được luôn (Phần II)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm  Sinh học lớp 9. Các SKKN, đề tài NCKHSPUD Sinh học 9 đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức.

Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 9 và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 9 (Phần I). Các Sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 9 đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.

Sử dụng: Sử dụng các SKKN Sinh học lớp 9 hoặc đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9 trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học Sinh học lớp 9

Xem tiếp...

[HOT] Tuyển tập đề tài NCKHSPUD, SKKN SInh học 9 - Phần 10

Tuyển tập đề tài NCKHSPUD, SKKN SInh học 9 - Phần 10

Áp dụng: Viết SKKN - Viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 9

Xem tiếp...

Tuyển tập SKKN - Đề tài NCKHSP môn sinh lớp 6

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học 6, Viết Tiểu luận PPGD Sinh học 6, …

Xem tiếp...

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 - Phần 3

Kho sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 6 - Phần 3

ĐỊnh dạng word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiên kinh nghiệm Sinh học lớp 6, viết đề tài NCKHSPUD SInh học lớp 6 ...

Xem tiếp...

In luôn Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6 (Phần 2)

Dưới đây là tuyển tập SKKN - đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 6 - Phần 2. Các sáng kiến kinh nghiệm sinh học 6 hoặc đề tài NCKHSP sinh học 6 đều có định dạng word (Sửa được). Áp dụng: Các SKKN Sinh học 6 có thể sử dụng tham khảo viết Tiểu luận Sinh học hoặc in luôn.

Xem tiếp...

loading...