Chủ nhật17102021

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH QL,VP, Đoàn, ... chung

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm văn thư, kế toán, thư viện trường học -II

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, .....

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Xem tiếp...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm khối văn phòng trường học

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong công tác văn phòng, thư viện, thiết bị thí nghiệm, ..... Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

DANH MỤC 1001 SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM - ĐỀ TÀI NCKH KHỐI VĂN PHÒNG VĂN THU-KẾ TOÁN - TẠP VỤ - BẢO VỆ - BẾP -THỦ QUĨ ....)

Xem tiếp...

Kho đề tài SKKN, NCKHSPUD CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1- PHẦN 2

DANH MỤC Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN,  CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 1- PHẦN 2

Xem tiếp...

29 SKKN, Tiểu luận, đề tài về Quản lí giáo dục

Dưới đây là danh sách các SKKN, tiểu luận, đề tài nghiên cứu KHSPUD về quản lí  giáo dục. Nguồn các tài liệu được sưu tầm trên các báo khoa học GD, internet hoặc sưu tầm từ các cửa hàng đĩa CD  khu vực ĐHSPHN, ĐHQG, CĐSPHN, CBQLGD Giáp Bát  ....  Các tài liệu đều ở dạng định dạng word, bộ font chữ theo chuẩn unicode.

Xem tiếp...

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí giáo dục - Phần 6

Kho Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí giáo dục - Phần 5

Định dạng word

Đã qua thẩm định cấp tỉnh

Xem tiếp...

loading...