Thứ 504062020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn Sinh THCS Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 8 - In được luôn (Phần I)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 8 - In được luôn (Phần I)

Được đăng ngày Thứ sáu, 01 Tháng 3 2019 23:15
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học 8

Các SKKN, đề tài NCKHSPUD Sinh học 8 đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức

Dưới đây là tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học lớp 8 và các đề tài NCKHSPUD môn Sinh học lớp 8 Phần I).

Các  Sáng kiến kinh nghiệm Sinh 8 đều ở dạng Microsoft word (Chỉnh sửa được) và chuẩn font unicode.

Sử dụng: Sử dụng các SKKN Sinh 8 hoặc đề tài NCKHSPUD sinh 8 trong giảng dạy, tham khảo học tập, viết tiểu luận Phương pháp dạy học sinh học lớp 8.

 
Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Môn Sinh học lớp 8 - Phần I.
 
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải SKKN Sinh học 8 về máy của bạn -
 
STT
Tên sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học 8
Tải về
(Link 1)
Tải về
(Link 2)
1
SKKN Sinh 8: “GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 8”
 
2
SKKN Sinh 8: ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY BÀICƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC
3
SKKN Sinh 8: “GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BỘ MÔN SINH HỌC 8”.
4
SKKN Sinh 8: MỘT SỐ BIỆN PHÁP - THỦ THUẬT SƯ PHẠM KHI LÊN LỚP, BÀI HỌC SAU KHI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP VÀ DẠY THỂ NGHIỆM CÁC TIẾT DẠY TRONG CHƯƠNG.
5
SKKN Sinh 8: “PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT KẾT HỢP HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH Ở BẬC THCS ”.
6
SKKN Sinh 8: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT  TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC 8
7
SKKN Sinh 8: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN KẾT HỢP VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ GIẢNG DẠY SINH HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ GIÁC CỦA HỌC SINH TRONG VIỆC TIẾP THU KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC
8
SKKN Sinh 8: "PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC BÀI THỰC HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 8”
9
SKKN Sinh 8: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC: “NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG HÌNH THỨC THẢO LUẬN NHÓM” MÔN SINH LỚP 8
 
10
 
SKKN Sinh 8: ĐỂ HỌC SINH CHỨNG MINH ĐƯỢC TẾ BÀO LÀ ĐƠN VỊ SỐNG CƠ BẢN, VỪA LÀ CƠ THỂ SỐNG HOÀN CHỈNH

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...