Thứ 307042020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn Sinh THCS Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 7 - Phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 7 - Phần 3

Được đăng ngày Thứ tư, 06 Tháng 3 2019 20:32
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Sinh học lớp 7 - Phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD sinh học lớp 7 ...

 

Áp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

  

STT

Tên SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7 Số trang

Tải về

1 SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7: tổ chức dạy và học hợp tác trong nhóm nhỏ môn sinh học trường thcs

 

Áp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

14

Tải về

2 SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7: giúp học sinh học tốt môn sinh học lớp 7.

 

Áp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

18

Tải về

3 SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7: kinh nghiệm dạy một bài thực hành sinh vật lớp 7 hiệu quả

 

Áp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

13

Tải về

4 SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7: “tích hợp có hiệu quả nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn sinh học 7”

 

Áp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

14

Tải về

5 SKKN-NCKHSPUD Sinh học 7: nâng cao chất lượng dạy học bộ môn sinh học lớp 7 bằng việc“tạo hứng thú học tập” cho học sinh

 

Áp dung: Viết Sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 7, viết đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 7, viết tiểu luận Sinh học lớp 7 …

15

Tải về

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...