Chủ nhật27092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tin, TD, khác ... Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn vật lí lớp 12 phần 1

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn vật lí lớp 12 phần 1

Được đăng ngày Thứ ba, 26 Tháng 2 2019 16:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn vật lí lớp 12 phần 1


Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 

Định dạng: word

Đã qua kiểm duyệt

Files:

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP PHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP PHẦN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 549.37 KB Download 2780

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC.

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 778.91 KB Download 2401

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 702.27 KB Download 1429

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: HỆ THỐNG CÔNG THỨC LÝ 12 CƠ BẢN – DÙNG ĐỂ GIẢI NHANH CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12:  HỆ THỐNG CÔNG THỨC LÝ 12 CƠ BẢN  – DÙNG ĐỂ GIẢI NHANH CÁC CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 613.99 KB Download 1818

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC ÔN TẬP PHẦN MÁY BIẾN ÁP VÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT XXX

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG VIỆC  ÔN TẬP PHẦN MÁY BIẾN ÁP VÀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT XXX

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 441.72 KB Download 1369

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: SỬ DỤNG VIDEO, THÍ NGHIỆM ẢO VÀ CÁC HÌNH ẢNH PHÙ HỢP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ CỦA HỌC SINH LỚP 12A1 TRƯỜNG THPT XXX KHI HỌC XONG CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: SỬ DỤNG VIDEO, THÍ NGHIỆM ẢO VÀ CÁC HÌNH ẢNH PHÙ HỢP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ CỦA HỌC SINH LỚP 12A1 TRƯỜNG THPT XXX KHI HỌC XONG CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 370.93 KB Download 1079

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: SỬ DỤNG VIDEO, THÍ NGHIỆM ẢO VÀ CÁC HÌNH ẢNH PHÙ HỢP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ CỦA HỌC SINH LỚP 12A1 TRƯỜNG THPT XXX KHI HỌC XONG CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.

 SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: SỬ DỤNG VIDEO, THÍ NGHIỆM ẢO VÀ CÁC HÌNH ẢNH PHÙ HỢP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN VẬT LÝ CỦA HỌC SINH LỚP 12A1 TRƯỜNG THPT XXX KHI HỌC XONG CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 685.75 KB Download 960

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM LÀM TĂNG HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT XXX SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM LÀM TĂNG HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT  XXX  SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 1 MB Download 1565

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: NGHIÊN CỨU VỀ “HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ” TRONG CHƯƠNG “VẬT LÝ HẠT NHÂN” THUỘC CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: NGHIÊN CỨU VỀ “HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ” TRONG CHƯƠNG “VẬT LÝ HẠT NHÂN” THUỘC  CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 973.51 KB Download 1452

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: “GIẢI THÍCH ĐỊNH TÍNH CÁC HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: “GIẢI THÍCH ĐỊNH TÍNH CÁC HIỆN TƯỢNG QUANG HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 636 KB Download 1297

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: SUY LUẬN TRONG GIẢI TOÁN QUANG HÌNH

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: SUY LUẬN TRONG GIẢI TOÁN QUANG HÌNH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 454.65 KB Download 943

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: “PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – CON LẮC LÒ XO”

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: “PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TOÁN DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA – CON LẮC LÒ XO”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 908.98 KB Download 1788

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: “PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VÉC TƠ QUAY ÁP DỤNG VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN DAO ĐỘNG CƠ VÀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU”.

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: “PHƯƠNG PHÁP GIẢN ĐỒ VÉC TƠ QUAY ÁP DỤNG VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN DAO ĐỘNG CƠ VÀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU”.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 511.46 KB Download 1251

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 365.75 KB Download 828

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12 – DAO ĐỘNG CƠ - SÓNG CƠ, SÓNG ÂM

SKKN-NCKHSPUD Vật lí 12: PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12  – DAO ĐỘNG CƠ -  SÓNG CƠ, SÓNG ÂM

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm vật lí 12, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí 12, Viết tiểu luận PPGD vật lí 12

 
  Filesize 1.35 MB Download 1476

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...