thứ 711072020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Tin, TD, khác ... KHO sáng kiên kinh nghiệm thể dục, giáo dục quốc phòng THPT

KHO sáng kiên kinh nghiệm thể dục, giáo dục quốc phòng THPT

Được đăng ngày Thứ tư, 27 Tháng 2 2019 22:50
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Thể dục, GDQP lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Files:

SKKN Thể dục:“Một số bài tập trong môn chạy ngắn để phát triển sức nhanh cho học sinh lớp 8”.

SKKN Thể dục:“Một số bài tập trong môn chạy ngắn để phát triển sức nhanh cho học sinh lớp 8”.

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 163.01 KB Download 4526

SKKN Thể dục:“ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN CHẠY BÊN CHO ĐỘI TUYỂN TRƯỜNG THCS”

SKKN Thể dục:“ PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN MÔN CHẠY BÊN CHO ĐỘI TUYỂN TRƯỜNG THCS”

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 190.37 KB Download 2989

SKKN Thể dục:Một số bài tập phát triển thể lực, sức mạnh nhằm nâng cao thành tích môn nhảy cao nằm nghiêng qua xà cho học sinh lớp 10

SKKN Thể dục:Một số bài tập phát triển thể lực, sức mạnh nhằm nâng cao thành tích  môn nhảy cao nằm nghiêng qua xà cho học sinh lớp 10

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 133.3 KB Download 4468

SKKN Thể dục: “Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy và kiểm tra lý thuyết môn thể dục lớp 12”.

SKKN Thể dục: “Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy và kiểm tra lý thuyết môn thể dục lớp 12”.

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 129.93 KB Download 1703

SKKN Thể dục:MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG RỔ NỮ TRƯỜNG THPT

SKKN Thể dục:MỘT SỐ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG RỔ NỮ TRƯỜNG THPT

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 217.04 KB Download 1652

SKKN Thể dục:“ Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền ở trường THPT

SKKN Thể dục:“ Một số biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong luyện tập chạy bền ở trường THPT

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 256.74 KB Download 2936

SKKN Thể dục:“NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA NỘI DUNG HỌC MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN BÓNG CHUYỀN”

SKKN Thể dục:“NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA NỘI DUNG HỌC MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN BÓNG  CHUYỀN”

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 87.39 KB Download 3563

SKKN quốc phòng:Tìm hiểu, giáo dục học sinh cá biệt thông qua các giờ học thực hành môn Giáo dục quốc phòng - An ninh trong trường THPT

SKKN quốc phòng:Tìm hiểu, giáo dục học sinh cá biệt thông qua các giờ học thực hành môn Giáo dục quốc phòng - An ninh trong trường THPT

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm GDQP, Tiểu luận GDQP, đề tài NCKHSPUD GDQP.

 
  Filesize 176.59 KB Download 3514

SKKN Thể dục:"Một số bài tập và trò chơi phát triển thể lực và thành tích nội dung Nhảy cao nằm nghiêng lớp 11".

SKKN Thể dục:"Một số bài tập và trò chơi phát triển thể lực và thành tích nội dung Nhảy cao nằm nghiêng lớp 11".

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 92.24 KB Download 2166

SKKN Thể dục:“ Xây dựng nguồn minh chứng cụ thể để làm rõ trọng tâm khi giảng dạy bài: Một số hiểu biết về nền Quốc Phòng toàn dân, An Ninh nhân dân ” trong chương trình lớp 12 THPT.

SKKN Thể dục:“ Xây dựng nguồn minh chứng cụ thể để làm rõ trọng tâm khi giảng dạy bài: Một số hiểu biết về nền Quốc Phòng toàn dân, An Ninh nhân dân ” trong chương trình lớp 12 THPT.

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 120.88 KB Download 1428

SKKN Thể dục:Điều tra nhu cầu tập luyện TDTT và môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 11 trường THPT

SKKN Thể dục:Điều tra nhu cầu tập luyện TDTT và môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 11 trường THPT

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 103.09 KB Download 1255

SKKN Thể dục:LỰA CHỌN VÀ ÁP DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH ĐỂ NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY 100M CHO NAM HỌC SINH

SKKN Thể dục:LỰA CHỌN VÀ ÁP DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH ĐỂ NÂNG CAO THÀNH TÍCH CHẠY 100M CHO NAM HỌC SINH

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 212.46 KB Download 1979

SKKN Thể dục: MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC GIÚP CHO HỌC SINH HỌC TỐT MÔN CẦU LÔNG

SKKN Thể dục: MỘT SỐ BÀI TẬP  NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC GIÚP CHO HỌC SINH  HỌC TỐT MÔN CẦU LÔNG

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 145.23 KB Download 2434

SKKN Thể dục: “ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN GIỮA QUÃNG CỦA MÔN CHẠY 100M NAM HỌC SINH KHỐI 11”

SKKN Thể dục: “ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP BỔ TRỢ NHẰM NÂNG CAO KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN GIỮA QUÃNG CỦA MÔN CHẠY 100M NAM HỌC SINH KHỐI 11”

 

Phạm vi áp dụng: Sáng kiến kinh nghiệm thể dục, Tiểu luận Thể dục, đề tài NCKHSPUD thể dục.

 
  Filesize 190.73 KB Download 1256

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...