Thứ 504062020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN môn khác Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUDCông nghệ lớp THCS (Phần III)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm - đề tài NCKHSPUDCông nghệ lớp THCS (Phần III)

Được đăng ngày Thứ tư, 13 Tháng 2 2019 19:47
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập  sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn  Công nghệ lớp 6, 7, 8, 9 THCS . Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

 

STT Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ lớp 9 Số trang Tải về
1 SKKN Công nghệ 9: Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hành công nghệ 9” – công nghệ 9 – mô đun lắp đặt mạch điện gia đình

47

Chi tiết
2 SKKN Công nghệ 9: Dạy học môn công nghệ 9 mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà tại trường thcs

20

Chi tiết
3 SKKN Công nghệ 9: Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy thực hành môn công nghệ 9 mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà

15

Chi tiết
4 SKKN Công nghệ 9:Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hành môn công nghệ 9

51

Chi tiết

 

 

 

 

STT Danh mục Sáng kiến kinh nghiệm công nghệ lớp 8 – phần I Số trang Tải về
1 SKKN Công nghệ 8: kinh nghiệm biên soạn đề kiểm tra môn công nghệ 8

52

Chi tiết
2 SKKN Công nghệ 8: một số bài tập vẽ kỹ thuật môn công nghệ 8

11

Chi tiết
3 SKKN Công nghệ 8: một số kinh nghiệm dạy học sinh vẽ hình chiếu trong môn

 

công nghệ 8

10

Chi tiết
4 SKKN Công nghệ 8: Đổi mới cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn công nghệ lớp 8

11

Chi tiết

 

STT Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Công nghệ 7 – Phần I Số trang Tải về
1 SKKN công nghệ 7: Phương pháp dạy kỹ thuật  nông nghiệp  môn công nghệ 7

17

Chi tiết
2 SKKN công nghệ 7: Kinh nghiệm dạy tốt môn công nghệ lớp 7 trong trường trung học cơ sở

12

Chi tiết
3 SKKN công nghệ 7: Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy công nghệ7

17

Chi tiết

 

 

STT Tên sáng kiến kinh nghiệm công nghệ lớp 6-Phần I Số trang Tải về
1 SKKN Công nghệ lớp 6: Sử dụng KTDH khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong môn Công nghệ 6 ở THCS

20

Chi tiết
2 SKKN Công nghệ lớp 6: Sử dụng đồ dùng dạy học trong môn công nghệ 6

20

Chi tiết

3 SKKN Công nghệ lớp 6: Vận dụng Bản đồ tư duy vào tiết ôn tập môn Công nghệ 6

10

Chi tiết

4 SKKN Công nghệ lớp 6: Sử dụng  kĩ thuật dạy học khăn phủ bàn và bản đồ tư duy trong dạy học  môn Công nghệ 6 ở  THCS

26

Chi tiết

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...