Chủ nhật20092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT Công nghệ THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT (Phần IV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT (Phần IV)

Được đăng ngày Thứ hai, 18 Tháng 3 2019 12:04
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiêm Công nghệ THPT

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ lớp10, 11, 12THPT. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. Các SKKN đều đã qua thẩm định

 

Files:

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC VỀ CƠ CẤU CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG BẰNG VIỆC GIẢNG DẠY CÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC VỀ CƠ CẤU CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  BẰNG VIỆC GIẢNG DẠY CÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT

 
  Filesize 2.36 MB Download 2583

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 ĐỂ NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 ĐỂ NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT

 
  Filesize 360.61 KB Download 2159

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: ‘‘ĐỔI MỚI CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH GIÚP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHÍNH XÁC KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CỦA HỌC SINH’’

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: ĐỔI MỚI CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH GIÚP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHÍNH XÁC KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CỦA HỌC SINH’’

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT

 
  Filesize 799.81 KB Download 1323

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: GIẢNG DẠY BÀI ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY THU THANH MÔN CÔNG NGHỆ THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: GIẢNG DẠY BÀI ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY THU THANH MÔN CÔNG NGHỆ THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT

 
  Filesize 268.74 KB Download 1161

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH (CHƯƠNG VI - Động cơ đốt trong)

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH (CHƯƠNG VI - Động cơ đốt trong)

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT

 
  Filesize 840.6 KB Download 1462

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: Giảng dạy từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và trở về thực tế môn công nghệ qua bài nguyên lý làm việc của động cơ hai kỳ

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: Giảng dạy từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và trở về thực tế môn công nghệ qua bài nguyên lý làm việc của động cơ hai kỳ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT

 
  Filesize 259.17 KB Download 928

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: Đổi mới phương pháp dạy học môn công nghệ thông qua việc sử dụng CNTT trong dạy học

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: Đổi mới phương pháp dạy học môn công nghệ thông qua việc sử dụng CNTT trong dạy học

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT

 
  Filesize 282.67 KB Download 1121

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11 CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH LỚP 11

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11 CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH  LỚP 11

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT

 
  Filesize 1.62 MB Download 1136

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ HỌC CÔNG NGHỆ 10 TRÊN LỚP BẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  TRONG GIỜ HỌC CÔNG NGHỆ 10 TRÊN LỚP BẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT

 
  Filesize 311.48 KB Download 1132

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỂ MỖI TIẾT DẠY THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT

SKKN-NCKHSPUD Công nghệ THPT: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỂ MỖI TIẾT DẠY THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm công nghệ THPT, viết tiểu luận PPGD công nghệ THPT, viết đề tài NCKHSPUD Công nghệ THPT

 
  Filesize 288.53 KB Download 1463

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...