Thứ 423092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT Công nghệ THPT Kho SKN môn công nghệ THPT - Tuyển tập SKKN công nghệ THPT

Kho SKN môn công nghệ THPT - Tuyển tập SKKN công nghệ THPT

Được đăng ngày Thứ ba, 26 Tháng 2 2019 16:33
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Công nghệ  lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp - Tài liệu đã được kiểm duyệt về nội dung)

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD Môn Công nghệ
(Nội dung đã qua kiểm duyệt - đang tiếp tục cập nhật)
 
 
 STT  Tên SKKN  Tải về  
 1  SKKN môn Công nghệ: KHAI THÁC KÊNH HÌNH TRONG GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH  LỚP 11

 
Dowload
 
 2 SKKN công nghệ: Đổi mới phương pháp dạy học môn công nghệ thông qua việc sử dụng CNTT trong dạy học


 Dowload
 
 3  SKKN công nghệ: ĐỂ MỖI TIẾT DẠY THỰC HÀNH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 ĐẠT KẾT QUẢ CAO NHẤT


 Dowload
 
 4  SKKN công nghệ: Giảng dạy từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và trở về thực tế môn công nghệ qua bài nguyên lý làm việc của động cơ hai kỳ


 Dowload
 
 
5
 SKKN công nghệ: TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH  TRONG GIỜ HỌC CÔNG NGHỆ 10 TRÊN LỚP BẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP


 Dowload
 
 
6
 SKKN công nghệ: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 11 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH (CHƯƠNG VI - Động cơ đốt trong)


 Dowload
 
 
7
 Skkn CÔNG NGHỆ: GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ BÀI ĐẠI CƯƠNG VỀ MÁY THU THANH THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

 
Dowload
 
 
8
 skkn Công nghệ: ĐỔI MỚI CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH GIÚP ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHÍNH XÁC KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CỦA HỌC SINH


 Dowload
 
 9  skkn CÔNG NGHỆ 10: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10 ĐỂ NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN CÔNG NGHỆ CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT 

 
Dowload
 
 10  skkn CÔNG NGHỆ: NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH KHI HỌC VỀ CƠ CẤU CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  BẰNG VIỆC GIẢNG DẠY CÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 
Dowload
 

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...