Chủ nhật27092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN công nghệ THPT SKKN công nghệ:NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH.

SKKN công nghệ:NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH.

Được đăng ngày Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 23:24
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ - Lớp 11. (Viết theo lối viết Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng)

Tên SKKN:  NÂNG CAO KẾT QUẢ GIỜ HỌC MÔN CÔNG NGHỆ CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC GIẢNG DẠY CÓ KHAI THÁC KÊNH HÌNH.

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1109001

 


Mô tả: 

Sau khi nghiên cứu nội dung đề tài, lựa chọn thiết kế nghiên cứu, chúng tôi tiến hành khai thác kênh hình hỗ trợ bài học, xây dựng bài giảng, bài kiểm tra để đánh giá tác động. Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương, trong đó, lớp 11B9 là lớp thực nghiệm, lớp 11B8 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy bài “Cơ cấu phân phối khí”.

Sau giờ học, chúng tôi cho học sinh hai lớp cùng làm bài kiểm tra và đánh giá. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt, kết quả giờ học ở lớp thực nghiệm đạt được cao hơn so với lớp đối chứng;

Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,1; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 6,75.

Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p = 0,0000000022 < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Không khí học tập của lớp thực nghiệm sôi nổi, hào hứng. Giờ học được tổ chuyên môn đánh giá rất tốt. Điều đó chứng minh việc khai thác kênh hình cho giờ học bài “Cơ cấu phân phối khí” đã nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 11a1 trường THPT  ....

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...