Chủ nhật31052020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Ngữ văn Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7 phần 3

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7 phần 3

Được đăng ngày Thứ năm, 04 Tháng 4 2019 00:15
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7 phần 3

Định dạng: word

Áp dụng: Viết SKKN Ngữ văn 7, Viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, Viết đề tài NCKHSPUD ngữ văn 7

Đã qua kiểm duyệt

Files:

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN ” MÔN NGỮ VĂN 7 ĐẠT HIỆU QUẢ CAO, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN ” MÔN NGỮ VĂN 7 ĐẠT HIỆU QUẢ CAO, PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 664.22 KB Download 1536

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ TẠO NGỮ VĂN 7 NHƯ THẾ NÀO?

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ TẠO NGỮ VĂN 7 NHƯ THẾ NÀO?

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 675.67 KB Download 954

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN ” MÔN NGỮ VĂN 7

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: TỔ CHỨC  HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN ” MÔN NGỮ VĂN 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 664.22 KB Download 923

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: HƯỚNG DẪN HỌC MỘT TIẾT NGỮ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7
 
  Filesize 675.67 KB Download 831

TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN ” MÔN NGỮ VĂN 7

TỔ CHỨC CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN ” MÔN NGỮ VĂN 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 632.88 KB Download 814

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ TẠO TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN 7(PHẦN TIẾNG VIỆT).

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ TẠO TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN NGỮ VĂN 7(PHẦN TIẾNG VIỆT).

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 632.88 KB Download 813

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT- PHÂN MÔN TỪ NGỮ TRONG TRƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT- PHÂN MÔN TỪ NGỮ TRONG TRƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 653.31 KB Download 997

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: H¬ƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 LÀM 1 TẬP VĂN HỌC

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: H­ƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 7 LÀM 1 TẬP VĂN HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 653.31 KB Download 657

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: DẠY BÀI CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG’’

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: DẠY BÀI CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG’’

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 660.32 KB Download 940

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC VĂN BIỂU CẢM Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC VĂN BIỂU CẢM Ở BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 665.95 KB Download 1039

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN 7

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TÍCH HỢP TRONG MÔN NGỮ VĂN 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 680.17 KB Download 946

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH TIẾP CẬN VĂN BẢN “Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ” NGỮ VĂN 7

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH TIẾP CẬN VĂN BẢN “Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG ” NGỮ VĂN 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 651.2 KB Download 684

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KHI GIẢNG DẠY CA DAO-DÂN CA TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 NHƯ THẾ NÀO?

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KHI GIẢNG DẠY CA DAO-DÂN CA TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7 NHƯ THẾ NÀO?

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 691.23 KB Download 911

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: BIỆN PHÁP SỬA LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 7

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: BIỆN PHÁP SỬA LỖI CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH TRONG GIẢNG DẠY NGỮ VĂN 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 651.82 KB Download 867

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: GIÚP HỌC SINH TIẾP CẬN MỘT CÁCH TỐT NHẤT KHI ĐỌC NHỮNG TÁC PHẨM THƠ ĐƯỜNG LUẬT

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: GIÚP HỌC SINH TIẾP CẬN MỘT CÁCH TỐT NHẤT KHI ĐỌC NHỮNG TÁC PHẨM THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 659.15 KB Download 781

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ NGOẠI KHÓA VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN ĐỀ NGOẠI KHÓA VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 730.19 KB Download 781

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN NGHỊ LUẬN TRONG PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN 7

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: GIÚP HỌC SINH LÀM TỐT VĂN NGHỊ LUẬN TRONG PHÂN MÔN  TẬP LÀM VĂN 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 676.75 KB Download 924

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: SỬ DỤNG GIÁO ÁN CÓ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC LÀM TĂNG TÍNH HẤP DẪN, SINH ĐỘNG CỦA TIẾT HỌC NGỮ VĂN

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: SỬ DỤNG GIÁO ÁN CÓ ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC LÀM TĂNG TÍNH HẤP DẪN, SINH ĐỘNG CỦA TIẾT HỌC NGỮ VĂN

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 684.2 KB Download 654

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MỘT TIẾT NGỮ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MỘT TIẾT NGỮ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 674.44 KB Download 609

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MỘT TIẾT NGỮ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

SKKN - NCKHSPUD VĂN 7: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MỘT TIẾT NGỮ VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 7

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm ngữ văn 7, viết đề tài NCKHSPUD Ngữ văn 7, viết tiểu luận PPGD Ngữ văn 7, …

 
  Filesize 674.44 KB Download 634

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...