Thứ 402122020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN Toán Tiểu học Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 3 (Phần 3)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm và đề tài NCKHSPUD môn toán lớp 3 (Phần 3)

Được đăng ngày Thứ ba, 26 Tháng 2 2019 21:37
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 3. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode

Files:

SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt 3:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY PHÂN MÔN CHÍNH TẢ Ở LỚP 3
 
  Filesize 291.22 KB Download 740

SKKN, NCKHSPUD Toán 3:KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TOÁN 3
 
  Filesize 408.47 KB Download 1455

SKKN, NCKHSPUD Toán 3:TÌM HIỂU NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN THEO SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 3
 
  Filesize 300.41 KB Download 1335

SKKN, NCKHSPUD Toán 3:KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT PHÉP CHIA
 
  Filesize 311.77 KB Download 1404

SKKN, NCKHSPUD Toán 3:RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐT BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 335.11 KB Download 1272

SKKN, NCKHSPUD Toán 3:ÁP DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TRONG DẠY HỌC “BẢNG NHÂN 7” CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 405.9 KB Download 1052

SKKN, NCKHSPUD Toán 3:RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 282.53 KB Download 1303

SKKN, NCKHSPUD Toán 3:KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG TIẾT DẠY LUYỆN TẬP TOÁN LỚP 3
 
  Filesize 289.42 KB Download 1029

SKKN, NCKHSPUD Toán 3:PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC, VIẾT SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 292.04 KB Download 892

SKKN, NCKHSPUD Toán 3:ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VÀ XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH CÁC HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 284.26 KB Download 910

SKKN, NCKHSPUD Toán 3: KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 3
 
  Filesize 258.81 KB Download 1040

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...