Thứ 402122020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH Tiểu học SKKN Toán Tiểu học Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 4 (PIII)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 4 (PIII)

Được đăng ngày Chủ nhật, 17 Tháng 2 2019 11:20
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 4 (PIII)

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

Định dạng: WOrd

Tài liệu đã qua kiểm duyệt về nội dung và hình thức

 

Files:

SKKN Môn toán lớp 4: Một số sai lầm học sinh thường mắc khi giải dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”

SKKN Môn toán lớp 4: Một số sai lầm học sinh thường mắc khi giải dạng toán “ Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

 
  Filesize 108.24 KB Download 9096

SKKN Môn toán lớp 4: Đổi mới phương pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 4 để phát triển kĩ năng giải bài toán của học sinh lớp 4" Với dạng bài toán: "Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó".

SKKN Môn toán lớp 4: Đổi mới  phương pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 4 để phát triển kĩ năng giải bài toán của học sinh lớp 4" Với dạng bài toán: "Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó".

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

 
  Filesize 107.52 KB Download 6806

SKKN Môn toán lớp 4: Sử dụng đồ dùng dạy học trực quan và vẽ sơ đồ đoạn thẳng để nâng cao kết quả học tập phần so sánh phân số môn Toán lớp 4.

SKKN Môn toán lớp 4: Sử dụng đồ dùng dạy học trực quan và vẽ sơ đồ đoạn thẳng để nâng cao kết quả học tập phần so sánh phân số môn Toán lớp 4.

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

 
  Filesize 74.85 KB Download 3205

SKKN Môn toán lớp 4: GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG.

SKKN Môn toán lớp 4: GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG.

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

 
  Filesize 88.66 KB Download 4075

SKKN Môn toán lớp 4: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG: “TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ”

SKKN Môn toán lớp 4:  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG: “TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ”

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

 
  Filesize 191.23 KB Download 5309

SKKN Môn toán lớp 4: ph¬ương pháp về “chuyển đổi đơn vị đo diện tích”.

SKKN Môn toán lớp 4: ph­ương pháp về “chuyển đổi đơn vị đo diện tích”.

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

 
  Filesize 40.8 KB Download 2937

SKKN Môn toán lớp 4: DẠY TOÁN (PHẦN HÌNH HỌC) LỚP 4

SKKN Môn toán lớp 4: DẠY TOÁN (PHẦN HÌNH HỌC) LỚP 4

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

 
  Filesize 116.87 KB Download 2310

SKKN Môn toán lớp 4: GIÚP HỌC SINH SO SÁNH PHÂN SỐ

SKKN Môn toán lớp 4: GIÚP HỌC SINH SO SÁNH PHÂN SỐ

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

 
  Filesize 218.65 KB Download 4358

SKKN Môn toán lớp 4: Bồi dưỡng học sinh giỏi Hướng dẫn học sinh giỏi lớp 4 giải toán Tìm số trung bình cộng

SKKN Môn toán lớp 4: Bồi dưỡng học sinh giỏi  Hướng dẫn học sinh giỏi lớp 4 giải toán Tìm số trung bình cộng

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

 
  Filesize 33.96 KB Download 2794

SKKN Môn toán lớp 4: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TÍNH NHANH, TÍNH NHẨM MÔN TOÁN LỚP BỐN

SKKN Môn toán lớp 4: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TÍNH NHANH, TÍNH NHẨM MÔN TOÁN LỚP BỐN

Áp dụng: Viết SKKN Toán 4, Đề tài NCKHSPUD Toán 4, Tiểu luận PPGD Toán 4 …

 
  Filesize 93.84 KB Download 4484

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...