Thứ 402122020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home

Bài viết

Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 4

Được đăng ngày Thứ bảy, 16 Tháng 2 2019 16:09
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 4.

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

  (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 4

(Nội dung đã qua kiểm duyệt)

 STT                                      Tên SKKN  Tải về  

 1
SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TRỰC QUAN VÀ VẼ SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG TRONG GIẢNG DẠY PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ ĐỂ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ MÔN TOÁN LỚP 4  (NCKHSP)
Dowload 
 

NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY VÀ QUẢN LÍ HỌC SINH LỚP 4D ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH Ở LỚP 4D HỌC YẾU, KÉM MÔN TOÁN (NCKHSP)
Dowload 
 

Dạy chuyên đề tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó theo hướng đổi mới  phương pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 4 nhằm nâng cao kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 4 
Dowload 
 

Dạy Toán lớp 4 theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh nhằm giúp học sinh giải được các dạng bài tập Toán lớp 4 
Dowload 
 

Đổi mới phương pháp giảng dạy phép nhân, chia số tự nhiên để giúp nâng cao kết quả học tập môn toán lớp 4 của học sinh 
Dowload 
 

6
 
Đổi mới phương pháp hướng dẫn học sinh giải sử dụng sơ đồ đoạn thẳng để giải các bài toán điển hình lớp 4 nhằm nâng cao kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 4   
Dowload
 
 7 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI  MÔN TOÁN LỚP 4   Dowload  
 
8
PHÂN TÍCH NHỮNG TÌNH HUỐNG DỄ NHẦM LẪN TRONG GIẢI TOÁN LỚP 4 CHO HỌC SINH ĐỂ HỌC SINH KHÔNG NHẦM LẦN KHI GIẢI TOÁN GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 CỦA HỌC SINH   
Dowload
 
 
9
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN CÓ LỜI VĂN VÀ DẠY TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 4-5   
Dowload

0401001

SKKN: PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 4 - DẠY CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÂN SỐ

Download 1

Download 2

0401002

SKKN: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC TỐT MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4

Download 1

Download 2

0401003

SKKN: ĐỔI MỚI  PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI TOÁN LỚP 4 "TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỶ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ"

Download 1

Download 2

0401004

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

Download 1

Download 2

0401005

NCKHSPUD: DẠY HỌC TÍCH CỰC, BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CỦA HỌC SINH KHỐI  4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THTH THÀNH PHỐ TPTP

Download 1

Download 2

0401006

SKKN: RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG CHO HỌC SINH LỚP 4

Download 1

Download 2

0401007

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG PHÂN BIỆT MỘT SỐ DẠNG TOÁN LỚP 4 CHO HỌC SINH

Download 1

Download 2

0401008

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN PHẦN HÌNH HỌC LỚP 4

Download 1

Download 2

0401009

SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI  TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ” Ở LỚP 4

Download 1

Download 2

0401010

SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” CHO HỌC SINH LỚP 4

Download 1

Download 2

0401011

SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TOÁN LỚP 4 BẰNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG

Download 1

Download 2

0401012

SKKN: PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN LỚP 4 CHO HỌC SINH YẾU

Download 1

Download 2

0401013

 SKKN: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT PHẦN PHÂN SỐ LỚP 4

Download 1

Download 2

0401014

 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY BIỂU THỨC CHỨA CHỮ Ở TOÁN 4

Download 1

Download 2

0401015

 SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY TOÁN LỚP 4 CHO HỌC SINH YẾU, KÉM.

Download 1

Download 2

0401016

 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 4 GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP “SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG”

Download 1

Download 2

0401017

 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM RÈN HỌC SINH GIỎI KỸ NĂNG NHẬN DẠNG  TOÁN CÓ LỜI VĂN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ”

Download 1

Download 2

0401018

 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY HÌNH HỌC LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THTH

Download 1

Download 2

0401019

 SKKN: RÈN KỸ NĂNG CHIA CHO HỌC SINH HỌC TRUNG BÌNH, YẾU MÔN TOÁN LỚP 4.

Download 1

Download 2

0401020

 SKKN: MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TOÁN LỚP 4, 5 CHO HỌC SINH KHÁ, GIỎI

Download 1

Download 2

0401021

SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY SO SÁNH PHÂN SỐ CHO HỌC SINH LỚP 4

Download 1

Download 2

0401022

SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN (PHẦN HÌNH HỌC) CHO HỌC LỚP 4

Download 1

Download 2

Tiếp theo

STT
Tên SKKN
Tải về
0401001
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI CÁC BÀI TOÁN DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 4
0401002
ĐỂ DẠY TỐT NỘI DUNG PHÂN SỐ TOÁN LỚP 4
0401003
ĐỔI MỚI CÁCH DẠY HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 4 GIÚP HỌC SINH DỄ DÀNG TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.
0401004
DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH NHẰM GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC MÔN TOÁN LỚP 4
0401005
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PHÉP NHÂN, CHIA SỐ TỰ NHIÊN ĐỂ GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 CỦA HỌC SINH
0401006
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 4 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 4
0401007
PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI  MÔN TOÁN LỚP 4
0401008
TỔNG HỢP SAI LẦM HỌC SINH THƯỜNG MẮC PHẢI TRONG GIẢI TOÁN LỚP 4ĐỂ HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH TRÁNH NHỮNG SAI LẦM ĐÓ.
0401009
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN CÓ LỜI VĂN VÀ DẠY TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 4-5
0401010
DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG “TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
0401011
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 4 VỚI DẠNG BÀI TOÁN: "TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ"
0401012
GIẢNG DẠY GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN DẠNG BÀI “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” Ở LỚP 4 NHƯ THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH DỄ HIỂU VÀ LÀM ĐÚNG BÀI TẬP?
0401013
HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HÀNH GIẢI  TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ” Ở LỚP 4
 
0401014
MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN TOÁN
NÂNG CAO CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 4
0401015
GIÚP HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU BIẾT CÁCH THỰC HIỆN PHÉP CHIA ĐÚNG

Còn nữa

Vui lòng ghi rõ: Nguồn http://Bantintuvan.com khi đăng lại bài này

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...