Chủ nhật20092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 11 (Phần III)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 11 (Phần III)

Được đăng ngày Thứ tư, 20 Tháng 2 2019 23:38
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 11 (Phần III)

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Hóa học lớp 11.

(Trong tuyển tập 1000 SKKN môn Hóa học do Bantintuvan.com sưu tầm, biên tập, định dạng font chữ theo chuẩn unicode)

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

Files:

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI NHANH BÀI TẬP “PHẢN ỨNG CỘNG HIĐRO VÀO HIĐROCACBON KHÔNG NO, MẠCH HỞ” CHO HỌC SINH THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI NHANH BÀI TẬP “PHẢN ỨNG CỘNG HIĐRO VÀO HIĐROCACBON KHÔNG NO, MẠCH HỞ” CHO HỌC SINH THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 463.06 KB Download 2637

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC RÈN KỸ NĂNG GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ THƯỜNG GẶP CHO HỌC SINH THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC RÈN KỸ NĂNG GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ THƯỜNG GẶP CHO HỌC SINH THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 509.76 KB Download 1937

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHO HỌC SINH CHO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN MỘT LƯỢNG CHẤT ĐÃ CHO TRONG PHẢN ỨNG HÓA HỌC

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHO HỌC SINH CHO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN MỘT LƯỢNG CHẤT ĐÃ CHO TRONG PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 456.69 KB Download 1084

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP “VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CÁC ĐỒNG PHÂN CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA C, H, O” CHO HỌC SINH THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP “VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CÁC ĐỒNG PHÂN CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA C, H, O” CHO HỌC SINH THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 434.36 KB Download 1630

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: Hình thành kĩ năng giải toán hỗn hợp hidrocacbon bằng sơ đồ đường chéo và giá trị trung bình cho học sinh THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  Hình thành kĩ năng giải toán hỗn hợp hidrocacbon bằng sơ đồ đường chéo và giá trị trung bình cho học sinh THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 457.11 KB Download 1146

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: ÁP dụng định luật bảo toàn electron để giải nhanh bài tập về axit Nitric - Hóa học 11 THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  ÁP dụng định luật bảo toàn electron để giải nhanh bài tập về axit Nitric - Hóa học 11 THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 375.08 KB Download 1577

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON – HÓA HỌC 11 THPT

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON – HÓA HỌC 11 THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 692.24 KB Download 1394

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: Nâng cao hiệu quả trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn bằng phương pháp giải nhanh các bài toán lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Hóa học 11

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  Nâng cao hiệu quả trả lời câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn bằng phương pháp giải nhanh các bài toán lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ – Hóa học 11

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 356.14 KB Download 907

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học vô cơ

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  Phương pháp giải nhanh bài tập hóa học vô cơ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 390.31 KB Download 1044

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: XÂY DƯNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  XÂY DƯNG SƠ ĐỒ TƯ DUY  TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÓA HỌC

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 972.13 KB Download 1956

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11: Giảng dạy các phương pháp giải nhanh bài tập góp phần nâng cao kết quả học tập môn Hóa học của học sinh lớp 11A Trường THPT XXX

SKKN-NCKHSPUD HÓA 11:  Giảng dạy các phương pháp giải nhanh bài tập góp phần nâng cao kết quả học tập môn Hóa học của học sinh lớp 11A Trường THPT XXX

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 11, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 11, Viết tiểu luận hóa 11

 
  Filesize 380.46 KB Download 974

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...