Thứ 423092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 10 (PI)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hóa học lớp 10 (PI)

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 3 2019 23:07
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Hóa học lớp 11.

(Trong tuyển tập 1000 SKKN môn Hóa học do Bantintuvan.com sưu tầm, biên tập, định dạng font chữ theo chuẩn unicode)

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)

DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN HÓA HỌC
 
(ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)

Files:

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 10, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 10, viết tiểu luận PPGD Hóa 10

 
  Filesize 408.88 KB Download 1639

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 10 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 10 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 10, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 10, viết tiểu luận PPGD Hóa 10

 
  Filesize 310.14 KB Download 1153

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA -  HALOGEN

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 10, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 10, viết tiểu luận PPGD Hóa 10

 
  Filesize 782.5 KB Download 1382

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: DẠY HỌC TÍCH CỰC: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN HÓA HỌC CỦA HỌC SINH THPT

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: DẠY HỌC TÍCH CỰC: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN HÓA HỌC CỦA HỌC SINH THPT

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 10, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 10, viết tiểu luận PPGD Hóa 10

 
  Filesize 313.83 KB Download 1019

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: RÈN KỸ NĂNG CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ CHO HỌC SINH THPT

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: RÈN KỸ NĂNG CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ CHO HỌC SINH THPT

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 10, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 10, viết tiểu luận PPGD Hóa 10

 
  Filesize 382.17 KB Download 1277

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP MÔN HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP MÔN HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 10, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 10, viết tiểu luận PPGD Hóa 10

 
  Filesize 342.18 KB Download 1012

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC CHO HỌC SINH THPT QUA CÁC GIỜ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC CHO HỌC SINH THPT QUA CÁC GIỜ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 10, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 10, viết tiểu luận PPGD Hóa 10

 
  Filesize 321.33 KB Download 925

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: Cân bằng phản ứng oxi hoá - khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

SKKN-NCKHSPUD Hóa học lớp 10: Cân bằng phản ứng oxi hoá - khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

Áp dụng: viết sáng kiến kinh nghiệm hóa 10, viết đề tài NCKHSPUD Hóa 10, viết tiểu luận PPGD Hóa 10

 
  Filesize 344.03 KB Download 962

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...