Thứ 423092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT Phần 13

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT Phần 13

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 3 2019 21:04
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT Phần 13

 - Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT và các đề tài NCKHSPUD Hóa học THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Hóa học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT(SKKN Hóa học THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD Hóa học THPT (NCKHSPUD Hóa học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác Hóa học THPT, Nghiên cứu tự học Hóa học , Viết Tiểu luận Hóa học (Tiểu luận Hóa học) hoặc tham khảo dạy và học tốt Hóa học . ...

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Hóa học in luôn, đề tài NCKHSPUD Hóa học in được luôn ... )

Danh mục, Hóa học, SKKN Hóa học , NCKHSPUD Hóa học

 

STT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Hóa học 12 Số trang Tải về
1 SKKN Hóa học 12: Phổ biến kinh nghiệm giải nhanh áp dụng cho các bài tập chương sắt 22 Chi tiết
2 SKKN Hóa học 12: rèn luyện tư duy giải quyết bài tập hóa học cho học sinh để giải nhanh các bài tập áp dụng định luật bảo toàn 28 Chi tiết
3 SKKN Hóa học 12: sử dụng sơ đồ tư duy trong việc hệ thống, củng cố kiến thức nâng cao kết quả học tập hóa học hữu cơ cho học sinh khối 12 nâng cao. 26 Chi tiết
4 SKKN Hóa học 12: Tập hợp, phân loại và hệ thống các bài tập : “áp dụng định luật bảo toàn eletron để giải các bài toán hoá học vô cơ” 18 Chi tiết
5 SKKN Hóa học 12: Xây dựng “ câu hỏi khó để mở rộng kiến thức cho học sinh” trong quá trình giảng dạy trong hóa học 12 20 Chi tiết
6 SKKN Hóa học 12: Biện pháp giúp học sinh có kỹ năng giải bài tập về điện phân 20 Chi tiết
7      SKKN Hóa học 12: Hướng dẫn học sinh mở rộng và đào sâu kiến thức về sự điện phân trong chương trình hóa học thpt” 13 Chi tiết
8 SKKN Hóa học 12: đổi mới phương pháp giải bài tập  trắc nghiệm hoá học về kim loại và oxit kim loại 13 Chi tiết
9 SKKN Hóa học 12: sử dụng một số công thức giải nhanh  xác định số đồng phân hợp chất hữu cơ  no đơn chức nhằm nâng cao khả năng giải bài tập cho học sinh 10 Chi tiết
10 SKKN Hóa học 12: Hướng dẫn học sinh vận dụng một số quy tắc và định luật cơ bản để giải nhanh bài tập hoá học trắc nghiệm khách quan 17 Chi tiết
11 SKKN Hóa học 12:  Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh yếu kém môn hóa học 6 Chi tiết

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...