Thứ 423092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT Kho SKKN môn Hóa học THPT

Kho SKKN môn Hóa học THPT

Được đăng ngày Thứ năm, 21 Tháng 3 2019 22:46
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT

 

DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN HÓA HỌC (Phần 1)
 
(ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)
 

STT

 Tên SKKN - Đề tài NCKHSPUD

 Tải file

1203001  SKKN: DẠY BÀI NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC CỦA HỌC SINH Download
1203002 SKKN: GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP HOÁ HỌC VÔ CƠ BẰNG PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN   Download
1203002a  SKKN: DÙNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ NHẰM GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG. Dowload
1203003  SKKN: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG VÀO GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC THPT Download
 1203003a  SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC BÀI LUYỆN TẬP - ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MÔN HÓA HỌC Dowload
1203004  SKKN: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON VÀO GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC THPT Download
1203005  SKKN: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ TỪ BÀI TẬP TỔNG QUÁT   Download
1203006  SKKN:  ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN Download
1203007  SKKN:  SÁU PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ Download
1203008  SKKN:  XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP DÙNG CHO DẠY HỌC TÍCH CỰC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI - HOÁ HỌC 12 BAN KHTN Download
1203009 SKKN: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 12 THPT VỀ TÍNH ÔXI HÓA CỦA ION NO3- Download
1203010

SKKN: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP MUỐI AL3+ VỚI DUNG DỊCH KIỀM, MUỐI AL(OH)4- VỚI DUNG DỊCH AXIT TẠO KẾT TỦA AL(OH)3

Download
1203011 SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG CƠ BẢN HÓA HỌC 11, 12 THPT Download
1203012

SKKN: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ THPT CHO HỌC SINH

Download
1203013

SKKN: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT

Download
1203014 SKKN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY THÔNG QUA VIỆC HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHO HỌC SINH Download
1203015

SKKN: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP HOÁ HỌC NHẬN BIẾT CHO HỌC SINH THPT

Download
1203016

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH “HÓA HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI”

Download
1203017

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG HÓA CÁC DẠNG BÀI TẬP CŨNG NHƯ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

Download
1203018

NCKHSPUD: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP BÀI “KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG” BẰNG NHỮNG THÍ NGHIỆM VUI

Download
1203019

SKKN: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHO HỌC SINH THPT

Download
1203020

SKKN: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH THPT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT THÍCH HỢP

Download
1203021 SKKN: THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN BÀI PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH CHUYÊN HÓA PHỔ THÔNG Download
1203022 SKKN: THIẾT KẾ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “HIỆU ỨNG NHIỆT PHẢN ỨNG HÓA HỌC” SỬ DỤNG CHO ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT Download
1203023 SKKN: SO SÁNH CÁCH GIẢI NHANH VÀ CÁCH GIẢI THÔNG THƯỜNG CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC NHẰM ĐỊNH HƯỚNG KĨ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) CHO HỌC SINH THPT Download
     
 
DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN HÓA HỌC (Phần 2)
(ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)
 
Mã TL Tên đề tài Tải về Ghi chú
1003001

SKKN: CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HOÁ - KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THĂNG BẰNG ELECTRON

Download  
1003002 SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY THỰC HÀNH MÔN HÓA HỌC GIÚP KHẮC SÂU KIẾN THỨC HÓA HỌC CHO HỌC SINH Download  
1003003 SKKN: DẠY HỌC HOÁ HỌC LỚP 10 THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM HOÁ HỌC Download  
1003004 SKKN: HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 THEO HƯỚNG NÂNG CAO SỰ PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH Download  
1003005 SKKN: TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC CHO HỌC SINH THPT QUA CÁC GIỜ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM Download  
1003006 SKKN: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP MÔN HOÁ HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT Download  
1003007 SKKN: RÈN KỸ NĂNG CÂN BẰNG PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ CHO HỌC SINH THPT Download  
1003008 SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC: SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO TÍNH CHỦ ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN HÓA HỌC CỦA HỌC SINH THPT Download  
1003009 SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA -  HALOGEN Download  
1003010 SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 10 GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH Download  
1003011 SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY BÀI “SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ” Download  
1003012 SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN Download  
 
DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN HÓA HỌC (Phần 3)

(ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)
 
STT  Tên SKKN - Đề tài NCKHSPUD  Tải file
1103001 SKKN: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11 BAN KHTN  Download
1103001a  SKKN: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HỮU CƠ LỚP 11 BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN.    Download 
1103002  SKKN: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC LỚP 11   Download 
1103003 SKKN:  PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ   Download
1103004 NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ – HÓA HỌC 11 Download
1103005 PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ HIĐROCACBON – HÓA HỌC 11 THPT Download
1103006 ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON ĐỂ GIẢI NHANH BÀI TẬP VỀ AXIT NITRIC - HÓA HỌC 11 THPT Download
1103007 HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI TOÁN HỖN HỢP HIDROCACBON BẰNG SƠ ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO VÀ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CHO HỌC SINH Download
1103008

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP “VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CÁC ĐỒNG PHÂN CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA C, H, O” CHO HỌC SINH THPT

Download
1103009

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHO HỌC SINH CHO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN MỘT LƯỢNG CHẤT ĐÃ CHO TRONG PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Download
1103010

DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC RÈN KỸ NĂNG GIẢI NHANH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC HỮU CƠ THƯỜNG GẶP CHO HỌC SINH THPT

Download
1103011

SKKN: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI NHANH BÀI TẬP “PHẢN ỨNG CỘNG HIĐRO VÀO HIĐROCACBON KHÔNG NO, MẠCH HỞ” CHO HỌC SINH THPT

Download
1103012

 

Download

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...