Thứ 423092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Hóa THPT DOWLOAD SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN HÓA HỌC LỚP 12 - THPT

DOWLOAD SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN HÓA HỌC LỚP 12 - THPT

Được đăng ngày Thứ hai, 18 Tháng 2 2019 10:46
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Hóa học lớp 10, 11, 12. (Nằm trong tuyển tập 1001 SKKN môn Hóa học được Bantintuvan.com sưu tầm, biên tập, định dạng lại font chữ theo chuẩn unicode)

Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

 

 (Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)
 
DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN HÓA HỌC LỚP 12
 
(ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT NỘI DUNG) 

STT

 Tên SKKN - Đề tài NCKHSPUD

 Tải file

1203001

 SKKN: DẠY BÀI NHẬN BIẾT MỘT SỐ ANION TRONG DUNG DỊCH THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC CỦA HỌC SINH

Download

1203002

SKKN: GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP HOÁ HỌC VÔ CƠ BẰNG PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN 

 Download

1203002a

 SKKN: DÙNG THÍ NGHIỆM ĐỂ TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ NHẰM GÂY HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG HỌC TẬP MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG.

Dowload

1203003

 SKKN: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG VÀO GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC THPT

Download

 1203003a

 SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC BÀI LUYỆN TẬP - ÔN TẬP MÔN HÓA HỌC NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH MÔN HÓA HỌC

Dowload

1203004

 SKKN: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ELECTRON VÀO GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC THPT

Download

1203005

 SKKN: PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ TỪ BÀI TẬP TỔNG QUÁT  

Download

1203006

 SKKN:  ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN

Download

1203007

 SKKN:  SÁU PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ

Download

1203008

 SKKN:  XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP DÙNG CHO DẠY HỌC TÍCH CỰC CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI - HOÁ HỌC 12 BAN KHTN

Download

1203009

SKKN: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC 12 THPT VỀ TÍNH ÔXI HÓA CỦA ION NO3-

Download

1203010

SKKN: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP MUỐI AL3+ VỚI DUNG DỊCH KIỀM, MUỐI AL(OH)4- VỚI DUNG DỊCH AXIT TẠO KẾT TỦA AL(OH)3

Download

1203011

SKKN: HƯỚNG DẪN HỌC SINH HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG CƠ BẢN HÓA HỌC 11, 12 THPT

Download

1203012

SKKN: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ THPT CHO HỌC SINH

Download

1203013

SKKN: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA VÔ CƠ CHO HỌC SINH LỚP 12 THPT

Download

1203014

SKKN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY THÔNG QUA VIỆC HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC CHO HỌC SINH

Download

1203015

SKKN: HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP HOÁ HỌC NHẬN BIẾT CHO HỌC SINH THPT

Download

1203016

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC THÔNG QUA VIỆC LỒNG GHÉP CHƯƠNG TRÌNH “HÓA HỌC VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI”

Download

1203017

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG HÓA CÁC DẠNG BÀI TẬP CŨNG NHƯ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ SẮT VÀ HỢP CHẤT CỦA SẮT

Download

1203018

NCKHSPUD: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP BÀI “KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT CỦA CHÚNG” BẰNG NHỮNG THÍ NGHIỆM VUI

Download

1203019

SKKN: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ GIẢI NHANH BÀI TẬP HÓA HỌC ĐỂ RÈN KỸ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN CHO HỌC SINH THPT

Download

1203020

SKKN: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC CHO HỌC SINH THPT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ CHỌN LƯỢNG CHẤT THÍCH HỢP

Download

1203021

SKKN: THIẾT KẾ TÀI LIỆU TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN BÀI PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH CHUYÊN HÓA PHỔ THÔNG

Download

1203022

SKKN: THIẾT KẾ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ “HIỆU ỨNG NHIỆT PHẢN ỨNG HÓA HỌC” SỬ DỤNG CHO ÔN THI HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT

Download

1203023

SKKN: SO SÁNH CÁCH GIẢI NHANH VÀ CÁCH GIẢI THÔNG THƯỜNG CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC NHẰM ĐỊNH HƯỚNG KĨ NĂNG TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (MCQ) CHO HỌC SINH THPT

Download

   

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...