Thứ 423092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN GDCD THPT SKKN môn GDCD THPT

SKKN môn GDCD THPT

Được đăng ngày Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019 13:30
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn GDCD lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word.

Mỗi SKKN đều gồm: Trang bìa, Mục lục, nội dung. 

 

Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn GDCD
 
(Tài liệu đã qua kiểm duyệt về nội dung)
 
(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc giáo dục đạo đức, luật pháp theo nội dung định hướng của bộ môn GDCD trường phổ thông)

 STT

Tên SKKN 

 Tải về

GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 10 CÙNG VỚI VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH 

Dowload 

 2

Thiết kế giáo án môn GDCD lớp 12  thể hiện hoạt động  tích cực của học sinh 

Dowload 

SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG GIẢNG DẠY GDCD GÓP PHẦN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH MÔN GDCD 

Dowload 

 

4

THỰC HIỆN NGOẠI KHÓA VỚI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN GDCD 

Dowload 

Giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống phạm trù “Hạnh phúc” môn Giáo dục công dân 10 trường THPT góp phần nâng cao nhận thức về giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh 

Dowload 

 6

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SỐNG TỐT CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA  VIỆC TIẾP THU BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HỌC SINH 

 Dowload

Đổi mới phương pháp dạy bài 10- GD CD lớp 12- Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh 

 

Dowload

 8

GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GDCD THÔNG QUA ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

 Dowload

STT Tên SKKN   Tải về  

GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 10 CÙNG VỚI VIỆC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH 
Dowload 
 
 2 Thiết kế giáo án môn GDCD lớp 12  thể hiện hoạt động  tích cực của học sinh  Dowload   

SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG GIẢNG DẠY GDCD GÓP PHẦN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH MÔN GDCD 
Dowload 
 
 
4
THỰC HIỆN NGOẠI KHÓA VỚI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT GÓP PHẦN NÂNG CAO TÍNH THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY BỘ MÔN GDCD 
Dowload 
 

Giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống phạm trù “Hạnh phúc” môn Giáo dục công dân 10 trường THPT góp phần nâng cao nhận thức về giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh 
Dowload 
 
 6 HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SỐNG TỐT CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA  VIỆC TIẾP THU BỘ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA HỌC SINH   Dowload  

Đổi mới phương pháp dạy bài 10- GD CD lớp 12- Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh   
Dowload

 
 8 GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN GDCD THÔNG QUA ĐỔI MỚI HÌNH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ   Dowload  
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GDCD ĐỂ NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP BỘ MÔN GDCD CHO HỌC SINH 
 Dowload
 
 10 “Dạy và học môn giáo dục công dân  ở trường trung học phổ thông hiện nay như thế nào?”.    
    Dowload
 
 11 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG THPT   
    Dowload
 
 12 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP “TRÒ CHƠI” TRONG DẠY HỌC NHẰM KHAI THÁC TÍNH NĂNG ĐỘNG CỦA HỌC SINH VÀ NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC MÔN GDCD    
    Dowload
 
 13 Sử dụng phương tiện và thiết bị dạy bài Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường giúp nâng cao ý thức của học sinh trong vấn đề bảo vệ môi trường.    
    Dowload
 
 14 Phương pháp đặt vấn đề có tình huống trong giảng dạy môn giáo dục công dân khối 11 giúp nâng cao tính hứng thú và khả năng phát hiện vấn đề cho học sinh    
   Dowload
 
 15
KĨ THUẬT DẠY HỌC MÔN GDCD THEO PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM 
  
   Dowload
 
 16 GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI GIẢNG MÔN GDCD    
    Dowload
 
 17
GIÁO DỤC THÁI ĐỘ ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH THPT VỚI VẤN NẠN HIV, AIDS THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN GDCD 
 
Dowload 
 

Còn nữa 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...