Thứ 423092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH SKKN THPT SKKN GDCD THPT SKKN GDCD: Nâng cao nhận thức về Giá trị sống và Kỹ năng sống qua vận dụng giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống vào phạm trù “Hạnh phúc” - môn Giáo dục công dân 10

SKKN GDCD: Nâng cao nhận thức về Giá trị sống và Kỹ năng sống qua vận dụng giảng dạy giá trị sống và kỹ năng sống vào phạm trù “Hạnh phúc” - môn Giáo dục công dân 10

Được đăng ngày Thứ hai, 12 Tháng 9 2016 08:59
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Mô tả chung

Thể loại: Sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD- Lớp 10

Tên SKKN: Hướng dẫn học sinh ứng dụng đạo hàm trong giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, hệ bất phương trình và tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức giúp nâng cao kết quả học tập, thi cử môn Toán của học sinh lớp 12

Định dạng: Microsoft word

Mã tài liệu: 1213001

 Mô tả:

Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là điểm trung bình = 8.08, kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng  là điểm trung bình = 7,17. Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 0,91; Điều đó cho thấy điểm trung bình của hai lớp đối chứng và lớp thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm trung bình cao hơn lớp đối chứng.

          Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD = 0,98.Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là lớn.

          Phép kiểm chứng T – test điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động của hai lớp là p = 0,0000164 < 0,001 . Kết quả này khẳng định sự chênh lệch điểm trung bình của hai nhóm không phải do ngẫu nhiên mà là do tác động, nghiêng về nhóm thực nghiệm.

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...