Chủ nhật20092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Địa THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT (Phần IV)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT (Phần IV)

Được đăng ngày Thứ năm, 28 Tháng 2 2019 16:25
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy môn Địa lí lớp 10, 11, 12. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word. 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

Files:

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: Dạy bài Một số vấn đề mang tính toàn cầu môn Địa lí lớp 11 có tích hợp giáo dục môi trường.

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: Dạy bài Một số vấn đề mang tính toàn cầu môn Địa lí lớp 11 có tích hợp giáo dục môi trường.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 268.57 KB Download 3857

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: Dạy bài "Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên" theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: Dạy bài "Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên" theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 310.13 KB Download 3104

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐẠI LÍ TỐT HƠN.

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ GIÚP HỌC SINH HỆ THỐNG KIẾN THỨC ĐẠI LÍ TỐT HƠN.

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 1.13 MB Download 2274

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN THẢO LUẬN NHÓM MỘT CÁCH THỰC CHẤT TRONG GIỜ ĐỊA LÍ

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HIỆN THẢO LUẬN NHÓM MỘT CÁCH THỰC CHẤT TRONG GIỜ ĐỊA LÍ 

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 263.2 KB Download 2570

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: KINH NGHIỆM SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 267.79 KB Download 2228

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: HƯỚNG DẪN HỌC SINH RÈN KĨ NĂNG PHÁT HIỆN, TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỊA LÍ NHẰM KHẮC SÂU KIẾN THỨC VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ CỦA HỌC SINH

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: HƯỚNG DẪN HỌC SINH RÈN KĨ NĂNG PHÁT HIỆN, TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỊA LÍ NHẰM KHẮC SÂU KIẾN THỨC VÀ NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 284.02 KB Download 1683

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC BÀI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 11 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC BÀI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 373.95 KB Download 1431

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ- XÃ HỘI GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ- XÃ HỘI GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ĐỊA LÍ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 356.87 KB Download 2212

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: Nâng cao ý thức, trách nhiệm về hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh THPT thông qua học tập môn Địa lí

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: Nâng cao ý thức, trách nhiệm về hành vi bảo vệ môi trường cho học sinh THPT thông qua học tập môn Địa lí

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 309.63 KB Download 2244

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH KHI DẠY PHẦN ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH  KHI DẠY PHẦN ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 12 BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 417.51 KB Download 1549

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: Sử dụng phần mềm Mind Manager thiết kế bản đồ tư duy trong dạy học địa lí giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức địa lí tốt hơn

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: Sử dụng phần mềm Mind Manager thiết kế bản đồ tư duy trong dạy học địa lí giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức địa lí tốt hơn

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 461.71 KB Download 1187

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THPT

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG  THPT

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 260.77 KB Download 1157

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: “Đổi mới phương pháp hướng dẫn học sinh thực hành kĩ năng vẽ và nhận xét một số dạng biểu đồ địa lí để nâng cao kết quả học tập môn địa lí của học sinh”

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: “Đổi mới phương pháp hướng dẫn học sinh thực hành kĩ năng vẽ và nhận xét một số dạng biểu đồ địa lí để nâng cao kết quả học tập môn địa lí của học sinh”

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 352.66 KB Download 1336

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: RÈN KĨ NĂNG HỌC ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ THI CỦA ĐỘI TUYỂN THI HSG ĐỊA LÍ

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: RÈN KĨ NĂNG HỌC ĐỊA LÍ CHO HỌC SINH GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ THI CỦA ĐỘI TUYỂN THI HSG ĐỊA LÍ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 250.88 KB Download 1512

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: LIÊN HỆ THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ, MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

SKKN-NCKHSPUD Địa lí THPT: LIÊN HỆ THỰC TIỄN TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ, MỘT PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận Địa lí THPT

 
  Filesize 304.42 KB Download 2451

 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...