Chủ nhật20092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Địa THPT Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 12 (PI)

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 12 (PI)

Được đăng ngày Thứ năm, 28 Tháng 2 2019 16:08
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 12 (PI)

Định dạng: Word

Tài liệu đã qua kiểm duyệt

(Tài liệu được nén, giải nén để mở tài liệu)

Files:

SKKN Địa lí 12: MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

SKKN Địa lí 12:  MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 90.17 KB Download 1200

SKKN Địa lí 12: Rèn luyện kĩ năng môn Địa lý cho học sinh

SKKN Địa lí 12: Rèn luyện kĩ năng môn Địa lý cho học sinh

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 173.83 KB Download 1738

SKKN Địa lí 12: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG CHỦ ĐỀ ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ

SKKN Địa lí 12:  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG CHỦ ĐỀ ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 234.96 KB Download 1811

SKKN Địa lí 12: Sử dụng phương tiện hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy thực hành Địa lý ”.

SKKN Địa lí 12: Sử dụng phương tiện hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy thực hành Địa lý ”.

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 263.72 KB Download 1097

SKKN Địa lí 12: Ứng dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế và giảng dạy một số bài thực hành về vẽ biểu đồ trong ôn thi tốt nghiệp môn địa lí lớp 12

SKKN Địa lí 12: Ứng dụng phần mềm Powerpoint để thiết kế và giảng dạy một số bài thực hành  về vẽ biểu đồ trong ôn thi tốt nghiệp  môn địa lí lớp 12

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 231.92 KB Download 878

SKKN Địa lí 12: SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC “KĨ THUẬT MẢNH GHÉP” TRONG GIẢNG DẠY BÀI 10 MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12(Chương trình chuẩn)

SKKN Địa lí 12: SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC “KĨ THUẬT MẢNH GHÉP” TRONG GIẢNG DẠY BÀI 10 MÔN  ĐỊA LÍ LỚP 12(Chương trình chuẩn)

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 387.39 KB Download 1223

SKKN Địa lí 12: ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐMPP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

SKKN Địa lí 12: ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐMPP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 200.28 KB Download 914

SKKN Địa lí 12: “RÈN LUYỆN KĨ NĂNG HỌC VÀ KHAI THÁC KIẾN THỨC ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ Ở TRƯỜNG THPT”

SKKN Địa lí 12: “RÈN LUYỆN KĨ NĂNG HỌC VÀ KHAI THÁC KIẾN THỨC ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ Ở TRƯỜNG THPT”.

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 98.71 KB Download 1483

SKKN Địa lí 12: BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT XXX

SKKN Địa lí 12:  BÁO CÁO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN ĐỊA LÍ TRƯỜNG THPT XXX

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 64.5 KB Download 1128

SKKN Địa lí 12: MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

SKKN Địa lí 12:  MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 78.18 KB Download 812

SKKN Địa lí 12: BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12

SKKN Địa lí 12: BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12

 

Lĩnh vực áp dụng:  Sáng kiến kinh nghiệm địa lí 12, sáng kiến kinh nghiệm địa lí THPT, Tiểu luận địa lí THPT

 
  Filesize 166.97 KB Download 1326

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...