Chủ nhật20092020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THPT SKKN Địa THPT Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT

Kho sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí THPT

Được đăng ngày Thứ năm, 28 Tháng 2 2019 19:48
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Lĩnh vực: SKKN Địa lí

Phạm vi: Địa lí THPT

Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT …

Định dạng: Word (Sửa được)

 

Files:

7130 SKKN Địa lí 10: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT Version:Địa lí
Lĩnh vực: SKKN Địa lí Phạm vi: Địa lí THPT Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT … Định dạng: Word (Sửa được)
 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 2.1 MB Download 838

7132 SKKN Địa lí 10: SỬ DỤNG PHẦN MỀM WINDOW MOVIE MAKER VÀ TOTAL VIDEO CONVERTER, ĐỂ THIẾT KẾ VÀ XỬ LÍ PHIM ẢNH MINH HỌA CHO GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐỊA LÍ 10,11,12 Version:1.0
Lĩnh vực: SKKN Địa lí Phạm vi: Địa lí THPT Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT … Định dạng: Word (Sửa được)
 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 5.17 MB Download 779

7132 SKKN Địa lí 10: SỬ DỤNG PHẦN MỀM WINDOW MOVIE MAKER VÀ TOTAL VIDEO CONVERTER, ĐỂ THIẾT KẾ VÀ XỬ LÍ PHIM ẢNH MINH HỌA CHO GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐỊA LÍ 10,11,12 Version:1.0
Lĩnh vực: SKKN Địa lí Phạm vi: Địa lí THPT Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT … Định dạng: Word (Sửa được)
 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 5.17 MB Download 779

7133 SKKN Địa lí 10: MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT Version:1.0
Lĩnh vực: SKKN Địa lí Phạm vi: Địa lí THPT Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT … Định dạng: Word (Sửa được)
 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 1.75 MB Download 698

7134 SKKN Địa lí 10: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THPT Version:1.0
Lĩnh vực: SKKN Địa lí Phạm vi: Địa lí THPT Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT … Định dạng: Word (Sửa được)
 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 182.74 KB Download 705

7135 SKKN Địa lí 12: BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12 Version:1.0
Lĩnh vực: SKKN Địa lí Phạm vi: Địa lí THPT Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT … Định dạng: Word (Sửa được)
 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 171.26 KB Download 776

7136 SKKN Địa lí 12: MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT Version:1.0
Lĩnh vực: SKKN Địa lí Phạm vi: Địa lí THPT Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT … Định dạng: Word (Sửa được)
 
 Language  VietNam System  SKKN Filesize 1.75 MB Download 719

7331 SKKN Địa lí 10: “MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ” Ở MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10 Version:Địa lí
Lĩnh vực: SKKN Địa lí Phạm vi: Địa lí THPT Áp dụng: Tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THPT, viết đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT, viết Tiểu luận về Địa lí THPT … Định dạng: Word (Sửa được)
 
License Bản tin tư vấn  Language  VietNam System  SKKN Filesize 83.87 KB Download 676

Link Dự phòng

DANH MỤC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM- ĐỀ TÀI NCKH MÔN ĐỊA LÍ THPT (PHẦN II)
(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp)
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
 
Tên SKKN – Đề tài NCKHSPUD Địa lí THPT
Tải về
Tải về
7130
SKKN Địa lí 10: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT
7131
SKKN Địa lí 10: “MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ” Ở MÔN ĐỊA LÝ LỚP 10
7132
SKKN Địa lí 10: SỬ DỤNG PHẦN MỀM WINDOW MOVIE MAKER VÀ  TOTAL VIDEO CONVERTER, ĐỂ THIẾT KẾ VÀ XỬ LÍ  PHIM ẢNH MINH HỌA CHO GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐỊA  LÍ 10,11,12
7133
SKKN Địa lí 10: MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT
7134
SKKN Địa lí 10: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THPT
7135
SKKN Địa lí 12: BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG VẼ CÁC LOẠI VÀ DẠNG BIỂU ĐỒ CƠ BẢN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ LỚP 12
 
7136
SKKN Địa lí 12: MỘT SỐ PHẦN MỀM CÔNG CỤ HỖ TRỢ DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THPT

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...