Thứ 504062020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home SKKN -NCKH THCS SKKN Địa THCS Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 8 (PI)

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 8 (PI)

Được đăng ngày Thứ năm, 31 Tháng 5 2018 22:46
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tuyển tập SKKN Địa lí lớp 8 (PI)

Định dạng: Word

Đã qua kiểm duyệt

Dũng tham khảo

 

 

 

Files:

SKKN Địa 8: DẠY MỘT TIẾT ĐỊA LÝ LỚP 8 THEO PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

SKKN Địa 8:  DẠY MỘT TIẾT ĐỊA LÝ LỚP 8 THEO PHƯƠNG PHÁP PHÁT HUY TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa 8, viết đề tài NCKHSPUD Địa 8, Tiểu luận PPGD Địa 8

 
  Filesize 69.73 KB Download 1431

SKKN Địa 8: " Sử dụng sơ đồ để dạy các tiết ôn tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong môn Địa lí "

SKKN Địa 8:  " Sử dụng sơ đồ để dạy các tiết ôn tập theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong môn Địa lí "

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa 8, viết đề tài NCKHSPUD Địa 8, Tiểu luận PPGD Địa 8

 
  Filesize 280.38 KB Download 1178

SKKN Địa 8: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP TRONG MÔN ĐỊA LÝ

SKKN Địa 8: SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐỂ DẠY CÁC TIẾT ÔN TẬP TRONG MÔN ĐỊA LÝ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm Địa 8, viết đề tài NCKHSPUD Địa 8, Tiểu luận PPGD Địa 8

 
  Filesize 283.17 KB Download 1057

SKKN Địa lí 8: ĐỔI MỚI VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC TRI THỨC TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ GIÁO KHOA THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS

SKKN Địa lí 8: ĐỔI MỚI VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC TRI THỨC TỪ BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ GIÁO KHOA THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP CỦA HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS

Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8

 
  Filesize 86.83 KB Download 1093

SKKN Địa lí 8: PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8”

SKKN Địa lí 8: PHƯƠNG PHÁP DẠY TỐT MÔN ĐỊA LÍ LỚP 8”
Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8

 
  Filesize 86.81 KB Download 968

SKKN Địa lí 8: KINH NGHIỆM DẠY BÀI ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8

SKKN Địa lí 8: KINH NGHIỆM DẠY BÀI ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8

Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8

 
  Filesize 90.33 KB Download 845

SKKN Địa lí 8: “ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG , CHÍNH TRỊ TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM LỚP 8”

SKKN Địa lí 8: “ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG , CHÍNH TRỊ TRONG GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM  LỚP 8”

Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8

 
  Filesize 200.39 KB Download 857

SKKN Địa lí 8: RÈN KĨ NĂNG PHÁT HIỆN, TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH, GIẢI THÍCH CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỊA LÍ TRONG DẠY – HỌC TRONG MỘT BÀI LÍ THUYẾT ĐỊA LÍ 8.

SKKN Địa lí 8: RÈN KĨ NĂNG PHÁT HIỆN, TÌM HIỂU, PHÂN TÍCH, GIẢI  THÍCH CÁC MỐI QUAN HỆ ĐỊA LÍ TRONG DẠY – HỌC TRONG MỘT BÀI LÍ THUYẾT ĐỊA LÍ 8.

Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8

 
  Filesize 442.16 KB Download 947

SKKN Địa lí 8: BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VÀO VIỆC GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ LỚP 8 – THCS

SKKN Địa lí 8: BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VIỆC VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH VÀO VIỆC GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ LỚP 8 – THCS

Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8

 
  Filesize 101.88 KB Download 724

SKKN Địa lí 8: TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP THU BÀI MỚI MÔN ĐỊA LÍ 8 CỦA HỌC SINH QUA VIỆC ĐỌC TRƯỚC SÁCH GIÁO KHOA THEO GỢI Ý CHO TRƯỚC CỦA GIÁO VIÊN

SKKN Địa lí 8: TĂNG KHẢ NĂNG TIẾP THU BÀI MỚI MÔN ĐỊA LÍ 8 CỦA HỌC SINH QUA VIỆC ĐỌC TRƯỚC SÁCH GIÁO KHOA THEO GỢI Ý CHO TRƯỚC CỦA GIÁO VIÊN

Lĩnh vực áp dụng: SKKN Địa lí 8, NCKHSPUD Địa lí 8, Tiểu luận Địa lí 8

 
  Filesize 208.38 KB Download 743

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...