Thứ 619082022

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 (Phần 1) - Dành cho ôn tập HSG Địa lí, Ôn thi THPT Địa lí

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12: Dưới đây là những nội dung kiến thức địa lí dành cho ôn thi HSG môn Địa lí, ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí. Mỗi nôi dung đều có các câu trắc nghiệm để kiểm tra kiến thúc Địa lí. Các câu trắc nghiệm đều có đáp án (Cuối bài)

Xem tiếp...

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án:

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án: Dưới đây là những nội dung kiến thức địa lí dành cho ôn thi HSG môn Địa lí, ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí. Mỗi nôi dung đều có các câu trắc nghiệm để kiểm tra kiến thúc Địa lí. Các câu trắc nghiệm đều có đáp án (Cuối bài)

Xem tiếp...

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến các ngành sản xuất công nghiệp - xây dựng, lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch?

Hỏi: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến các ngành sản xuất công nghiệp - xây dựng, lâm nghiệp, thuỷ sản, giao thông vận tải, du lịch?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Cấu trúc đề thi môn Địa lí

diacauBiết cấu trúc đề thi để học theo định hướng giúp đạt điểm cao trong các kì thi. Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành cấu trúc đề thi cho các môn ở kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học - cao đẳng. Về cơ bản, cấu trúc đề thi được giữ ổn định các năm.

Xem tiếp...

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta như thế nào?

Hỏi: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở nước ta như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Bí quyết ôn thi Địa lí đạt điểm cao

Mỗi môn học có những đặc trưng riêng, vì vậy cách học và ôn tập mỗi môn có những nét khác nhau. Đối với môn Địa lí cũng vậy, để học và làm bài đạt điểm cao môn Địa lí học sinh cần có những phương pháp học tập riêng.

Xem tiếp...

Hãy nêu những biểu hiện của sinh vật nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

Hỏi: Hãy nêu những biểu hiện của sinh vật nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Tự nhiên của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường?

Hỏi: Tự nhiên của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến trồng trọt?

Hỏi: Đất feralit có đặc tính gì và ảnh hưởng như thế nào đến trồng trọt?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường?

Hỏi: Tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì trong sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy nêu những biểu hiện của đất nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

Hỏi: Hãy nêu những biểu hiện của đất nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ trong sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

Hỏi: Hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ trong sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Nhân tố nào đã tạo ra đặc điểm của sông ngòi nước ta?

Hỏi: Nhân tố nào đã tạo ra đặc điểm của sông ngòi nước ta?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Các đặc điểm tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Hỏi: Hãy trình bày các đặc điểm tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hãy nêu những biểu hiện của sông ngòi nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

Hỏi: Hãy nêu những biểu hiện của sông ngòi nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Các đặc điểm tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

Hỏi: Hãy trình bày các đặc điểm tự nhiên của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Vì sao vùng đồi núi nước ta lại phát triển địa hình xâm thực?

Hỏi: Vì sao vùng đồi núi nước ta lại phát triển địa hình xâm thực?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Tại sao Đông Bắc và Tây Bắc nằm liền kề nhau nhưng lại không nằm cùng một miền địa lí tự nhiên?

Hỏi: Tại sao Đông Bắc và Tây Bắc nằm liền kề nhau nhưng lại không nằm cùng một miền địa lí tự nhiên?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

Hỏi: Hãy nêu những biểu hiện của địa hình nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Nước ta có mấy miền địa lí tự nhiên? Đó là những miền nào?

Hỏi: Nước ta có mấy miền địa lí tự nhiên? Đó là những miền nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực ở nước ta như thế nào?

Hỏi: Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực ở nước ta như thế nào?

(Câu hỏi thuộc chương trình Địa lí 12 - Dành cho ôn thi TN THPT - ĐHCĐ - HSG)

Xem tiếp...

Các bài khác...

loading...