Thứ 209122019

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông Địa lí Hỏi đáp ôn thi địa lí Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án:

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án:

Được đăng ngày Thứ tư, 17 Tháng 7 2019 19:49
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Tìm hiểu Kiến thức Địa lí lớp 12 - Trắc nghiệm Địa lí có đáp án: Dưới đây là những nội dung kiến thức địa lí dành cho ôn thi HSG môn Địa lí, ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí. Mỗi nôi dung đều có các câu trắc nghiệm để kiểm tra kiến thúc Địa lí. Các câu trắc nghiệm đều có đáp án (Cuối bài)

16. CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
↪ Trắc nghiệm địa lí: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
17. VỐN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
↪ Trắc nghiệm địa lí: Vốn và sử dụng đất Nông nghiệp


23. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG
↪ Trắc nghiệm địa lí: Vấn đề phát triển công nghiệp năng lượng

24. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG LÂM THỦY SẢN
↪ Trắc nghiệm địa lí: Vấn đề phát triển công nghiệp chế biến nông lam thủy sản

25. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN MỘT SỐ NGÀNG CÔNG NGHIỆP  SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG
↪ Trắc nghiệm địa lí: Vấn đề phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

26. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP
↪ Trắc nghiệm địa lí: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

27. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

↪ Trắc nghiệm địa lí: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

28. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỔ GIAO THÔNG VẬN TÀI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC
↪ Trắc nghiệm địa lí: Vấn đề phát triển và phân bố GTVT và thông tin liên lạc

29. VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
↪ Trắc nghiệm địa lí: VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

 Trắc nghiệm địa lí: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 Trắc nghiệm địa lí: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 
Có thể bạn quan tâm (Sangkiengiaovien.com)
LUYỆN TẬP THI  TRẮC NGHIỆM – THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ
Địa lí, Địa lí 12, Địa lí THPT, Kiến thức, Kiến thức THPT, THPT, Trắc nghiệm, Trắc nghiệm địa lí, Lớp 12, Trắc nghiệm địa lí 12, 

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...