Thứ 509042020

bantintuvan24.7@gmail.com

Tin mới cập nhật:
Quay về Bạn đang ở trang: Home Kiến thức phổ thông SINH HỌC Di truyền học phân tử và tế bào Vì sao mã di truyền là mã bộ ba?

Vì sao mã di truyền là mã bộ ba?

Được đăng ngày Thứ hai, 11 Tháng 3 2013 20:20
loading...

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

Hỏi: Vì sao mã di truyền là mã bộ ba?

Câu hỏi dành cho ôn thi TNTHPT, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học

Nguồn: Sinhhoc101112 hợp tác cung cấp

Đáp
 
Mã di truyền là mã bộ 3 vì:
 
1. Xét về mặt lí luận
 
- Có 4 loại nuclêôtit tạo nên phân tử ADN  (A,T,G,X) mã hóa khoảng  20 loại a axit amin tạo nên prôtêin;
 
- Nếu 1 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 41 = 4 tổ hợp, chưa đủ mã hóa 20 aa;

- Nếu 2 nuclêôtit  xác định 1 aa thì có 42 = 16 tổ hợp, chưa đủ mã hóa 20 aa;

- Nếu 4 nuclêôtit  xác định 1 aa thì có 44 = 256 tổ hợp, quá nhiều để mã hóa 20 aa;

-  Vậy 3 nuclêôtit xác định 1 aa thì có 43 = 64 tổ hợp, là đủ mã hóa 20 aa. => mã bộ 3.

 

2. Xét về mặt thực tiễn, người ta đã tiến hành thực nghiệm giải mã được mã di truyền là mã bộ 3

 - Năm 1966, 64 bộ ba trên mARN (codon) tương ứng 64 bộ ba trên ADN (Triplet) đã được giải mã.

- Có 64 bộ ba, trong đó 3 bộ 3 không mã hóa aa mà làm nhiệm vụ kết thúc dịch mã (UAA, UAG, UGA), 1 bộ 3 vừa làm nhiệm vụ mở đầu, vừa làm nhiệm vụ mã hóa aa Metionin (AUG).

Chia sẻ bài viết của bạn qua:

loading...
loading...